"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dissabte, 17 de maig del 2014

ENTREVISTA A NEUS SANMARTÍ

Des de la plataforma educativa Tiching han publicat una entrevista a la professora Neus Sanmartí, una autoritat educativa amb temes d'aprenentatge competencial i també en formació didàctica del professorat. L'entrevista diu així:

Primer de tot , què entenem per didàctica ?
És l'art d'ensenyar , organitzar l'aprenentatge i les maneres d'ajudar l'alumnat a adquirir les formes culturals que la societat ha desenvolupat al llarg de la història .

Quin creu que és l'objectiu de l'educació ?
L'objectiu fonamental és ajudar a formar persones competents per viure en el món d'una manera productiva , no econòmicament , sinó culturalment . Es tracta d'educar diferents aspectes que van lligats a les competències .

Com definiria de manera senzilla el que són les competències bàsiques ?
Són totes aquelles capacitats complexes que comporten mobilitzar molts tipus de sabers , actituds , procediments , emocions i coneixements per dur a terme una acció de manera vàlida i rellevant .

Quines són les competències bàsiques que s'haurien d'ensenyar a l'escola?
La més bàsica és la de saber actuar en grup , de ser capaç de treballar en equip i amb persones heterogènies . Després destacaria la competència comunicativa , que també fa referència a la capacitat de relacionar-se.

Capacitats essencials per a la convivència ...
També destacaria la capacitat d'autoavaluar , és a dir , que l'alumne sàpiga reconèixer el que està aprenent i el que ha de millorar . Finalment , la competència que va lligada al coneixement i de saber activar sempre que sigui necessari .

A nivell pràctic , quin és el mètode més eficaç per ensenyar aquestes competències dins l'aula?
Va molt lligat a la competència que es vol ensenyar . És fonamental partir d'uns coneixements bàsics i , a partir d'aquí , si volem potenciar el treball en equip a l'escola s'hauria de treballar en grups . És essencial fomentar les competències a través de la seva pràctica i no mitjançant teoria .

Quina importància té que un alumne sàpiga avaluar ?
És bàsic per tenir autonomia o per al que anomenem aprendre a aprendre . És fonamental adonar-se si estàs fent les coses bé i de recolzar-te en els suports necessaris per millorar. Les persones que s'autoavaluen són les que aprenen , les que no, només repeteixen .

Com ensenyar a un estudiant a ser autònom en l'aprenentatge ?
Una persona autònoma pot reconèixer si realment està aprenent i si ho està fent d'una manera més o menys adequada . Per a això , cal tenir clars uns objectius , ser capaç d'anticipar-se als fets , planificar i apropiar-se dels criteris d'avaluació més adequats .

Vostè és crítica amb els criteris d'avaluació actuals , què problemàtiques presenten ?
Es confon i assimila l'avaluació únicament a posar notes . Personalment crec que la puntuació és bona si un pren decisions d'autoavaluació adequades . Hem de tenir en compte que l'important de l'avaluació és que ens ajudi a aprendre .

Quins criteris d'avaluació s'haurien d'utilitzar a l'escola?
A classe els professors estem sempre avaluant i els estudiants s'autoavaluen també constantment , comparant-se amb els altres. L'important és promoure que el propi alumne sigui capaç d'avaluar- , facilitant les eines necessàries per a això. Però aquest canvi és molt complicat ja que afecta tot l'aprenentatge bàsic .

Estan els docents preparats per afrontar ?
Els docents som capaços d'aprendre , però no tinc clar que tots tinguin la intenció de fer-ho . L'educació canvia molt i el professorat ha d'estar disposat a reciclar constantment per poder transformar algunes de les seves pràctiques .

En diferents ocasions ha afirmat que la comunicació és l'eix de tot aprenentatge . Per què ?
Sostinc que els criteris d'avaluació acostumen a ser un misteri per als alumnes i això és molt negatiu . Si no es dóna molta importància a la comunicació , a ser transparents , es fa molt difícil ajudar els alumnes a millorar.

Creu que les TIC han canviat les regles del joc en el sector educatiu ?
L'educació és de les coses que menys han canviat . Si ens fixem en l'estructura d'una classe ens adonarem que és pràcticament igual que fa 150 anys . El que sí és cert és que la societat ha experimentat grans canvis i les relacions entre professors i alumnes també .

En aquest sentit , quins reptes afronta l'educació a curt termini ?
Les classes haurien de ser més flexibles i els alumnes més autònoms . I això vol dir , entre moltes altres coses , canviar l'estructura i l'arquitectura dels edificis . Però són canvis que també han d'interioritzar els pares , ja que sovint hi ha mestres que volen fer coses diferents i es topen amb l'oposició de les famílies . Les escoles més innovadores solen ser les que tenen més problemes amb els pares .

FONT:  Tiching

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada