"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dissabte, 31 de gener del 2015

RESSÒ DE LES II JORNADES PEDAGÒGIQUES MM

En el marc de les II Jornades Pedagògiques Maristes Montserrat i, concretament en l'acte inaugural del divendres 30 de gener, en Xavier Melgarejo ens va fer aportacions de qualitat aprofitant la seva experiència a Finlàndia i la trajectòria professional com a psicòleg i director d'escola.

Us fem un breu recull de frases i aspectes destacables:
L'escola és una comunitat de vida on tots creixem, compartim  i aprenem.
L'atenció a la diversitat ha de ser una prioritat, no podem permetre el fracàs escolar.
Els mestres i la gestió de l'escola s'ha d'articular amb un treball en equip de qualitat.
Tenim una gran responsabilitat en fer una educació en valors que formi persones amb gran compromís ètic.
El bon acompanyament i l'acció tutorial és decisiva en la formació dels alumnes.
La recerca educativa ha de ser present a l'escola en forma de projectes i propostes innovadores, ens hem d'arriscar, hem de ser valents perquè amb l'educació ens juguem el millor de casa...els nostres fills i el futur de tots.
La família és la primera responsable del fet d'educar i fa confiança a l'escola del seu bé més preuat.
A Finlàndia hi ha una formació excel·lent del nou professorat. En aquest país els mestres tenen una alta reputació i per a ells ser-ho és un honor.
A Finlàndia hi ha unes biblioteques municipals molt ben equipades i a les escoles dediquen molts recursos als espais i materials de lectura.També fem una breu síntesi de la taula rodona del dissabte 31 de gener on van participar 4 magnífics ponents. Us deixem alguna aportació de cada un d'ells.

Pere Pujolàs - des de la perspectiva de l'aprenentatge cooperatiu a les escoles.

Citant H.Camara: "el somni d'una sola persona, sols és un somni. Un somni compartit és l'inici d'una gran i nova realitat" 
Als alumnes els fem fer treballs en grup i mai els hem ensenyat com fer-los. A treballar cooperativament se'n pot aprendre.
L'aprenentatge cooperatiu possibilita la participació, i la participació és necessària a l'hora d'aprendre. Encara som massa competitius -que no competents- a l'aula. Per ser competents ens necessitem els uns als altres. Posar els alumnes de 4 en 4 no assegura la participació, cal estructurar el treball cooperatiu. Treballar en equip no és només un recurs, és un aprenentatge. Darrere la cooperació hi ha en joc un grapat de valors positius. L'objectiu és assolir aules inclusives basades en la participació. És just aspirar a una educació equitativa. A més, és necessari per aprendre a conviure. I no és una utopia, és possible! Un somni compartit per moltes persones és ja una realitat.
Recomanació lectora de David W. Johnson "Aprendizaje cooperativo en el aula".


Xavier Melgarejo- aportant la visió de gestió general d'un centre i l'experiència de Finlàndia. 

A Finlàndia, fa 40 anys, van definir la llei d'educació. Ho van fer a partir de la participació activa de la comunitat, plantejant quina persona volien, un debat de 4 anys. Una llei que es revisa cada 14 anys però que en la seva base no s'ha tocat. I les bases són la igualtat d'oportunitats, crear coneixement, la participació. L'escola està enfocada a la vida. Malgrat el panorama polític que tenim (els nostres representants no es parlen!), hi ha esperança. Hem de crear escoles obertes, claustres cohesionats que sàpiguen on van, comptar amb la participació de famílies. Tot el que no està prohibit es pot fer. El moment de caos que vivim és una oportunitat. Cal confiar, ser valents i agosarats. Hem de dissenyar escoles obertes i societats obertes, educar persones que millorin el país, no que se n'aprofitin.
A Finlàndia el 30% del currículum de primària el dissenya el Parlament, el 70% restant el fan a l'escola. 


Carme Alemany - des de la proposta dels canvis metodològics que prioritzen la participació de l'alumnat.

Els mestres ens hem de treure la caputxa de professors i ser més persones. L'escola és la vida! 
Hem d'ensenyar a ajudar a aprendre al llarg de tota la vida. L'escola ha de posar estímuls a l'aprenentatge autònom i actiu.
A l'escola hem de parlar i enraonar...sinó com volem aprendre?
Les escoles rurals tenen una diversitat gran i per això sempre es treballa en grup malgrat cadascú aprèn el que vol aprendre perquè l'aprenentatge és un acte de llibertat. Perquè sigui significatiu l'alumne, i el mestre, ha de participar activament. El mestre que participa aprèn molt a l'escola conjuntament amb els infants. El nen és una persona plena, l'hem d'escoltar, hi hem de confiar. Per encomanar il•lusió l'has de tenir. A l'escola s'ha de poder parlar. Separar aprenentatges no respon a la vida, són aprenentatges arbitraris. Les famílies ens deixen a l'escola el millor que tenen per això hem de dialogar amb elles. Han de poder passar per l'aula i no només per ensenyar sinó també per aprendre! Es tracta d'activar el sentit comú, organitzar l'escola de forma més natural. L'escola és la vida, abans que profes som persones. Hem de respondre a la realitat, no partir de continguts conceptuals. Som acompanyants. Hem de ser coherents i fer, si cal, el que ens prohibeixen. Tots tenim clar com volem relacionar-nos amb l'alumnat però tenim por. Perdem la por, equivoquem-nos... i tot fluirà amb naturalitat.


Rocio Garcia- des de la proposta de les comunitats d'aprenentatge a les escoles.

La clau de canvi és la interacció positiva i el diàleg constructiu entre persones, entre la comunitat, entre entitats...l'educació és un repte comú i tots hi hem de participar.
Hem d'obrir les portes de les nostres aules i interactuar amb l'entorn, l'interacció afavoreix l'aprenentatge.
Les comunitats d'aprenentatge es basen en la participació. Quan participem en traiem profit. La clau educativa està en la interacció, pensant amb els altres podem anar més enllà. Com més diversos els companys millor. Les famílies, l'esplai, la universitat, mestres, alumnes, exalumnes... plegats, donen sentit a l'escola. Cal tenir la porta oberta per construir comunitats d'aprenentatge i facilitar l'èxit. Passen coses quan s'activen els canvis. I això és possible en ambients rurals, en grans ciutats, en situacions desafavorides... Necessitem tenir clar on volem anar. Tots podem aportar, tots. Cal comptar amb la ciència i la il•lusió.
Recomanació lectora de Jerome Bruner: La Educación, puerta de la cultura.Si voleu llegir més podeu visitar el twitter @maristeslleida o  #jpmm15  on trobareu el recull complet de les "piulades de la taula rodona. També podeu visitar el facebook de Maristes Montserrat.

I si voleu veure el vídeo de presentació i un recull de fotos al blog de les jornades us convidem al blog: http://goo.gl/8mlplB


Crònica de Francesc Balcells i Joan Pifarré

MÈTODE DE GESTIÓ PERSONAL GTD

Al blog de Santiago Moll "Justifica tu respuesta" hem trobat un interessant article que parla d'un mètode per gestionar millor la nostra feina i el nostre temps. Compartim un apartat de l'article.


Quina és la clau del mètode GTD?

El mètode GTD facilita que la teva ment s'alliberi de les tasques que tens pendents, és a dir, les tasques que et falten per realitzar desapareixen de la teva ment i es guarden en altres llocs que més endavant explicaré. Aquest fet és el gran valor del mètode GTD, ja que quan treballes en alguna cosa no tens la necessitat de recordar el que encara tens pendent.


Els 5 principis del mètode GTD.

1. Recopilar. En aquest primer principi del que es tracta és de buidar les tasques que tens en ment. Per a David Allen com més informació emmagatzemes més temps trigues a gestionar-la correctament. Hi ha tasques que senzillament pots posar en llistes i oblidar-te d'elles per a centrar-te en altres. Així evites que en el teu cap es reprodueixin tasques que has de realitzar a curt, mitjà o llarg termini. Les reproduccions d'idees no fan més que disminuir la teva feina i, per tant, la teva productivitat. En aquest sentit David Allen parla de dipositar la informació a "cubs", "caixes", "cistelles" o, el que vindria a ser el mateix:

Subcarpetes en correus electrònics (gmail)
llibretes
agendes electròniques

Aquests llocs d'emmagatzematge són els que et permeten buidar la teva ment. A més, compten amb l'avantatge que pots recórrer a ells quan vulguis sabent que en un instant tindràs la informació a la teva disposició. David Allen recomana que almenys un cop per setmana revisis aquests llocs d'emmagatzematge i els tinguis tan actualitzats com sigui possible per evitar una excessiva acumulació d'informació.

2. Processar. Un cop aconsegueixes tenir totes les teves tasques degudament recopilades, és quan comença la segona fase del mètode GTD que consisteix a processar la informació emmagatzemada. Serà en aquesta segona fase on hauràs de prendre les següents decisions:

Eliminar la tasca
Realitzar la tasca
Delegar la tasca
Posposar la tasca
A més d'aquestes decisions, David Allen també té en compte aquests procediments:

Tota tasca que comenci s'ha de fer des del principi.
No realitzar mai dues tasques alhora.
Evitar en la mesura del possible posposar a reprogramar una tasca.
La regla dels dos minuts.

Una de les màximes del mètode GTD té a veure amb les tasques que requereixen per a la seva realització una curta durada. En el teu treball hi ha moltes tasques d'aquest tipus. Doncs bé, si la tasca que se't presenta té una durada de menys de dos minuts, has de realitzar a l'instant. És més, has de realitzar-la i finalitzar-la perquè deixi d'ocupar espai en la teva ment o hagis emmagatzemar-la en algun dels cubs d'informació. Aquestes tasques aplicades a l'àmbit docent podrien ser:

Posar les notes d'una activitat a la teva llibreta
Trucar a una família
Escriure una nota a l'agenda del teu alumnes
Completar la programació d'aula d'aquest dia
Enviar una notificació a un altre company per correu
Respondre un correu electrònic que demani tan sols una verificació sobre algun aspecte en concret
Passar l'acta d'una entrevista amb les famílies

3. Organitzar. Totes aquelles tasques que ja no estan en la teva ment, sinó recopilades i processades en cubs d'informació d'emmagatzematge de tasques necessiten d'una organització per a dur-se a terme amb èxit. Sobre això, David Allen en el seu mètode GTD insisteix en la importància de la creació de llistes, unes llistes que ell divideix en les següents categories o grups:

Properes accions. En aquest grup es tracta d'anticipar les conseqüències que una tasca comporta per si mateixa, és a dir, del que es tracta és d'anticipar quina tasca vindrà després de la realització d'una tasca. Per exemple, a la tasca redactar la programació del curs requerirà més endavant la signatura dels membres del departament i el lliurament de la programació a l'equip directiu en el termini assenyalat. És molt important en aquest sentit no visualitzar tan sols la primera tasca, sinó conèixer quines seran les properes accions que una tasca comporta en si mateixa. Aquest tipus de tasques es poden dividir per contextos o situacions com a centre escolar, casa, correu electrònic, telèfon, notes ...
Projectes. David Allen crida projecte a tota tasca que requereix més d'una acció per dur-la a terme. Aquestes tasques inacabades i que tenen una relativa durada en el temps han de ser revisades de forma periòdica per permetre, precisament, que avancin i no s'estanquin. En l'àmbit escolar són relativament freqüents i no sempre es gestionen degudament, ja que els terminis de realització no sempre es respecten. Aquests projectes són propis dels equips directius o també es gestionen en les reunions de departament o el les anomenades Comissions de Coordinació Pedagògica on assisteixen els caps de departament i membres de l'equip directiu.
Tot esperant. Es tracta d'una tasca que no fas tu, sinó que ha estat delegada a una altra persona. Encara que no tinguis el control per a la realització de la tasca, sí que és fonamental establir uns paràmetres de control o recordatoris perquè la tasca en qüestió es dugui a terme. En els centres escolars aquest tipus de tasques es poden relacionar amb tallers o activitats extraescolars, en què el personal aliè al centre és l'encarregat de l'activitat.
Algun dia / potser. Es tracta d'una llista de tasques de les que ets conscient que no pots fer a curt o mitjà termini per diverses raons. En l'àmbit docent podria estar relacionat, per exemple, amb l'aprenentatge d'una nova llengua o d'alguna eina de caràcter tecnològic (aprendre a programar).
La importància de la simplicitat.

Una altra de les màximes del mètode GTD és la simplicitat a l'hora d'organitzar les tasques. Com més simple sigui la forma d'organitzar-se, més efectiva serà la tasca que tinguis entre mans. Per aquest motiu, de vegades, sigui més efectiu un mètode que coneguis i dominis que un altre que requereixi d'un cert aprenentatge. Pot ser més efectiu anotar una tasca en un paper o llibreta de fer amb una aplicació d'un dispositiu electrònic, per posar algun exemple.

L'ús del calendari.

El mètode GTD només recomana l'ús del calendari únicament per a les tasques que estan prefixades per endavant. En l'àmbit escolar són les que solen venir definides en el calendari escolar com, per exemple:
claustres
Reunions d'avaluació
Dia d'entrega de notes
Reunions d'equips docents
Reunió amb les famílies a l'inici de curs

 4. Fer. Un dels aspectes que més m'ha cridat l'atenció del mètode GTD és posar especial èmfasi en alguna cosa que em sembla fonamental i en el qual és fàcil caure. Em refereixo al fet d'invertir més temps a organitzar les tasques que en fer-les. El fet de dedicar molt de temps a la gestió de tasques fa que aquestes tasques costin cada vegada més dur-les a terme ja que s'inverteix una energia considerable en la seva preparació. Cal fer el possible per arribar el més fresc possible a la realització de la tasca perquè aquesta surti satisfactòriament.

5. Revisar. El major error que pots cometre a l'hora de dur a terme els teus tasques és no revisar amb assiduïtat. David Allen proposa que sempre que sigui possible les tasques a realitzar es revisin diàriament. La revisió de les tasques és una actuació essencial a l'hora de valorar la teva productivitat perquè és la revisió la que et permet abordar les tasques i evitar el que s'anomena la procrastinació. Al respecte del terme procrastinació, et recomano la lectura de l'article Procrastinació docent o deixar per demà el que hauries de fer avui. David Allen dóna una importància enorme a la revisió de les tasques perquè això implica una disciplina i un compromís amb les tasques racionades amb el teu treball. Sense revisió el més probable és que les tasques es vagin acumulant i alguna d'elles deixi de realitzar-se.

FONT: Justifica tu respuesta

dijous, 29 de gener del 2015

4 PASSOS PER FER UNA CLASSE

Des del twitter de @middos_es compartim aquesta imatge senzilla però essencial que sintetitza 4 passos per fer una bona classe.


Imatge d'enllaç permanent incrustada

dilluns, 26 de gener del 2015

THE FLIPPED CLASSROOM

Us presentem un nou model pedagògic anomenat Flipped Classroom o també anomenat classe invertida. El professor Raúl Santiago ens fa, en el vídeo de sota, una explicació detallada d'aquesta proposta educativa. Es tracta d'un model que integra metodologies obertes i que aposta per la participació activa de l'alumnat, la prioritat no són els continguts sinó les competències dels alumnes.

FONT: eduland.es

dissabte, 24 de gener del 2015

ARMARI DE LA LLENGUA

Des de la plataforma xtec trobem aquest interessant recull d'activitats de llengua que podem descarregar en format word. Tota la web esta ben organitzada en activitats i propostes relacionades amb els coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge.

Podeu anar a: ARMARI DE LLENGUA


dimecres, 21 de gener del 2015

LLIBRET CREATIU

Mireu quina bona idea hem trobat a la plataforma pinterest, concretament a les propostes que comparteix la companya Bel Cavaller.
Es tracta d'una manualitat que il·lustra en James Darrow i que explica com fer un llibret de manera senzilla i pràctica...la resta de contingut  dependrà de la nostra creativitat. Amb aquesta proposta podem fer: contes, llibrets d'advent, herbolaris, mini-revistes, reculls de poesia, diaris secrets, llibres de receptes, llibrets de conclusions, un reportatge,...i molt més!FONT: pinterest Bel Cavaller

dilluns, 19 de gener del 2015

FOMENTAR LA LECTURA

Des del facebook l'Anna i la Txell ens conviden a llegir 10 recomanacions per encomanar l'hàbit i gust lector.dissabte, 17 de gener del 2015

II JORNADES PEDAGÒGIQUES MARISTES MONTSERRAT

Escoles obertes a la participació és el títol de les II Jornades Pedagògiques MM que amb el hashtag #jpmm15 està circulant pel twitter per fer difusió d'aquest important esdeveniment educatiu a la ciutat de Lleida.
Les jornades pedagògiques responen a la inquietud del moment educatiu, a la necessitat de repensar i de compartir bones experiències que ens ajudaran a fer camí.

Us facilitem el contingut dels 2 dies i també us animem a participar. Les inscripcions, que són gratuïtes, es poden formalitzar a: http://goo.gl/DO7hom

Divendres 30 de gener

18h- Protocol d’autoritats.
18'15h- Xerrada inaugural d'en Xavier Melgarejo
Exdirector de l’escola Claret de Barcelona i membre de prestigi del Consell Escolar de Catalunya.
Tema: Propostes per una millor participació de la comunitat educativa al centre. 


Dissabte 31 de gener

9h- Presentació i vídeo reflexió
9:15h Taula rodona, col•loqui i presentació de tallers. En el decurs de la taula rodona es donarà la oportunitat d’escriure per twitter preguntes i suggerències que es podrán veure i comentar a temps real. També es poden deixar preguntes escrites en el moment de formalitzar la inscripció virtual.

Ponents i plantejament de sortida en la taula rodona:

Pere Pujolàs - des de la prespectiva de l'aprenentatge cooperatiu a les escoles.
Xavier Melgarejo- aportant la visió de gestió general d'un centre i l'experiència de Finlàndia.
Carme Alemany - des de la proposta dels canvis metodològics que prioritzen la participació de l'alumnat.
Rocio Carrión- des de la proposta de les comunitats d'aprenentatge a les escoles.


11h- 11:45h Pausa cafè

12:00h- 13:30h: Presentació dels tallers


TALLER 1: APS Ètica pràctica
A càrrec de : Laura Tarradelles Sales
Currículum: Professora de secundària Maristes Rubí
Destinataris: Professorat que vulgui orientar-se sobre l’aplicació de l’APS en el curriculum escolar.
Resum:Els alumnes detecten una necessitat a l´entorn proper (ciutat, barri, escola), fan una recerca teòrica i apliquen aquests  coneixements per a millorar la necessitat social detectada.

TALLER 2: Educació Connectada en Xarxa: Construint el nostre PLE
A càrrec de: Jordi Cano i Sobrevals
Currículum: Professor de música a secundària (Maristes Montserrat) i professor associat Didàctica de la Música (UdL)
Destinataris: professorat en general
Resum:Tots tenim un Entorn Personal d’Aprenentatge (PLE) que hem anat configurant al llarg de la nostra vida. Les TIC ens possibiliten millorar les eines per cercar, analitzar i sobretot, compartir aquests aprenentatges. Les xarxes socials a més, hi afegeixen un embolcall atractiu. Però, podem crear ponts entre aquest entorn informal i desorganitzat però de riquesa infinita i la formalitat estructurada de l’escola ?

TALLER 3: Jo participo, tu participes,... ells participen?
A càrrec de: Equip d’orientació de l’escola Maristes Montserrat de Lleida.
Currículum:  Mestres amb Licenciatures  de psicologia, pedagogia o psicopedagogia
Destinataris: Pares de nens de Primària
Resum: Ens qüestionarem la participació dels nostres fills en l’entorn familiar, repensant  criteris a l’hora de donar-los  autonomia. Valorant  si com  a pares participem de les seves propostes. Aprendrem estratègies tot endinsant-nos en l’anàlisi de situacions reals.


TALLER 4: Com participen els nostres fills quan els donem la paraula.
A càrrec de: Francesc Jové i Blanca Moreno
Currículum:  Psicopedagogs
Destinataris: Pares de nois i noies adolescents.
Resum: una sessió sobre adolescència organitzada per professionals de l’Ajuntament de Lleida que està destinada a familiars, alumnes i professors.

TALLER 5: Projecte Artistes. Com fem participar els nens en el projecte artistes.
A càrrec de: Teresa Borràs Vilaltella i Gemma Gòdia Jordana
Currículum: Professores de l’Escola Maristes Montserrat
Destinataris: Professorat de plàstica i mestres de primària que vulguin utilitzar l’art com a eina de comunicació amb els alumnes.
Resum: Reinterpretació de l'obra de Tàpies com a mitjà per identificar i exterioritzar emocions.

TALLER 6: Comunitats d’aprenentatge
A càrrec de: Rocio García Carrión
Currículum: Doctora en Pedagogia
Destinataris: Professorat en general
Resum: Les Comunitats d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per a aconseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais, inclosa l’aula.

TALLER 7: Recursos TAC per l’area de llengua
A càrrec de: Ricard Bertran Puigpinós
Currículum: Mestre, músic, comunicador audiovisual, escriptor ocasional.
Destinataris: Nivell usuari.
Resum: Compartirem alguns recursos TAC, de fàcil realització, que poden ajudar-nos en la nostra tasca amb els alumnes perquè participin d’una manera més activa i col·laborativa a l'àrea de llengua.

TALLER 8: Gestió de projectes de lleure participatius amb els joves
A càrrec de: Raül Cabús i Lomba
Currículum: Equip de Pastoral Fundació Champagnat. Cap d'Estudis i Secretari de l'Escola Mirall.
Destinataris: Persones vinculades a l'educació en el lleure..
Resum: Com gestionar projectes relacionats amb el lleure educatiu.

TALLER 9:  El plaer d'aprendre, el treball d'investigació a l'escola
A càrrec de:Carme Alemany Miralpeix
Currículum: Mestra d'educació primària. He estat treballant els últims 34 anys a l'escola pública  "El roure gros" de Santa Eulàlia de Riuprimer, en la que he exercit com a mestra, directora i cap d'estudis.
Destinataris: mestres de Primària i professors de secundària
Resum: Com treballar totes les àrees d'aprenentatge a partir de la ciència. La investigació, la reflexió, la conversa, el treball en equip, els valors de la diversitat i la cooperació entre infants, joves i mestres possibiliten l'aprenentatge significatiu. Com preparar un treball d'investigació que respongui als interessos de l'alumne i faciliti l'accés global al coneixement.


divendres, 16 de gener del 2015

10 FRASES D'EINSTEIN

El diari ARA ha publicat 10 frases famoses d'Einstein per recordar que l'editorial Plataforma publica un recull de 1.500 cites del Premi Nobel de Física. És la compilació més completa de cites d'Albert Einstein, i ha estat traduïda a 25 llengües. Us deixem aquest recull:


1.'L'única manera d'escapar dels efectes corruptors dels elogis és continuar treballant'
2. 'Per aconseguir amb total seguretat una resposta favorable d'algú, el millor que es pot fer és oferir-li alguna cosa per a l'estómac, en comptes de per al cervell'
3. 'He viscut en solitud, que és dolorosa durant la joventut, però deliciosa durant la maduresa'
4. 'La nostra mort no és el final si continuem vivint en els nostres fills i en la generació més jove. Ells són nosaltres. El nostre cos només és una fulla marcida en l'arbre de la vida'
5. 'Fins i tot Chaplin em mira com si fos una espècie de criatura exòtica i no sap què fer amb mi. Quan entra a la meva habitació actua com si hagués entrat en un temple'
6. 'El país és com un home amb mal de panxa que encara no ha vomitat prou' (sobre Alemanya, al 1919, en relació a un intent de cop d'Estat de dretes a Berlín)
7. 'Aquests alemanys són un poble estranyament divertit. Per a ells sóc una flor pestilent, però una i altra vegada em col·loquen com si fos una flor al trau'
8. 'La paraula 'jueu' té dos significats: té a veure amb 1/nacionalitat i descendència i amb 2/ religió. Jo sóc jueu en el primer sentit, però no en el segon'
9. 'La humanitat només es pot salvar si es crea un sistema supranacional, basat en la llei, per eliminar els mètodes de la força bruta'
10. 'Si a l'univers existeix un Déu i la bondat, ha d'actuar i expressar-se a través nostre. No podem quedar-nos al marge i deixar que Déu actuï'
Font: diari ARA

dimarts, 13 de gener del 2015

CARTA DE LA MINISTRA D'EDUCACIÓ DE FRANÇA

Carta de la ministra francesa després dels assassinats a Charlie Hebdo.A la web del diari d'educació.cat han traduït la carta que la ministra francesa Vallaud-Belkacem, en què apel·la als valors de la República i insta als mestres a “respondre positivament a les necessitats o demandes d’expressió que puguin sorgir a les aules”. Diu així:

“L’atac mortal contra el setmanari ‘Charlie Hebdo’ ha tocat el cor de la nostra República.

Els valors fonamentals de la nostra República n’han estat el blanc: la llibertat d’expressió és la base de totes les llibertats; la llibertat de consciència i el respecte a les opinions individuals són els principis que ens permeten viure junts.

Carta de la ministra francesa després dels assassinats a Charlie Hebdo. Carta de la ministra francesa després dels assassinats a Charlie Hebdo.
Correspon a l’Escola fer perviure i transmetre els valors i principis de la República. La República ha donat a l’Escola, des del seu inici, la missió de formar els ciutadans per transmetre els valors fonamentals de llibertat, igualtat, fraternitat i laïcisme.

L’Escola de la República transmet als estudiants una cultura comuna de la tolerància mútua i del respecte. Cada estudiant aprèn a rebutjar la intolerància, l’odi, el racisme i la violència en totes les seves formes.

L’Escola educa per a la llibertat: la llibertat de consciència, d’expressió i d’elecció del sentit que cadascú dóna a la seva vida; l’obertura als altres i la tolerància mútua.

L’Escola educa per la igualtat i la fraternitat tot ensenyant als estudiants que són tots iguals. Se’ls permet experimentar-ho tot acollint tothom, sense cap discriminació.

Quan el nostre país manifesta la unitat nacional enfront de la dificultat, l’escola ha de portar més que mai l’ideal de la República.

Els convido a respondre positivament a les necessitats o demandes d’expressió que puguin sorgir a les aules, tot deixant-los, si ho desitgen, fer servir el conjunt de recursos pedagògics que els serveis del Departament posa a la vostra disposició .

Els agraeixo el seu compromís personal i els garanteixo el meu total suport en les seves missions.”

FONT: diari d'educació.cat 

diumenge, 11 de gener del 2015

MÉS QUE MAI L'EDUCACIÓ... EL PRIMER!

Al bloc de lo fill de pagès he trobat aquest article que parla de la situació de crisi en relació als últims atemptats terroristes. Diu així:

De vegades lo soroll mediàtic no dixa centranos en lo important... les causes superficials i, sobretot, les profundes de la tragèdia de París. 

Aquesta imatge ma fet rumiar molt... més enllà de l'Horta hi ha vida i vivim en un món globalitzat que ha d'aprendre a astimar més perquè de comprar i de viatjar ja en sabem prou. 

Mos toca fer el demà i reflexionar sobre situacions com les escoles o barris "gueto" que tenim a totes les nostres ciutats. Una proposta als polítics...gasteus los quartos en cultura i educació, és la millor inversió.

La tentació serà destinar tots los euros a policia, seguretat, vigilància privada als aeroports,... Bé, potser ara fa falta però perdoneu que u digui... és com ansofatar les pomeres amb aigua. Los amics castellans tenen una frase que u fa antendre millor:

"Pan para hoy, hambre para mañana"

Lo dit... ascoltar molt i buscar plegats solucions on la cultura i l'educació sigon lo primer.


FONT: http://lofilldepages.blogspot.com.es/

dissabte, 10 de gener del 2015

CONCIÈNCIA ECOLÒGICA

Compartim el curtmetratge del Steve Cutts, "Man" , on fa caricatura del poc respecte que tenim a la natura. Està bé per fer reflexionar amb els nostres fills i alumnes. És irònic i punyent...no deixa indiferent.


dijous, 8 de gener del 2015

CARTA ALS FILLS


Al facebook de l'Anna, una companya educadora d'infantil he trobat aquest missatge senzill i clar d'una mare a la seva filla. El compartim amb vosaltres per si en alguna ocasió n'heu de fer ús, els pares podeu adaptar el missatge original.


Promesa als meus fills:

No sóc la teva amiga, ni la teva xofer, ni el caixer automàtic i menys la dona de la neteja…sóc la teva mare.

M’enfadaré, et renyaré, et tornaré boig@, seré el teu pitjor maldecap… però quan em necessitis, estiguis en estiguis, estiguis amb qui estiguis…sempre estaré al teu costat per una única raó…t’estimo.


Quan tu puguis entendre això, sabré que has madurat, que t’has fet responsable. Mai trobaràs a ningú que t’estimi, s’amoïni i a qui li importi més que a mi la teva vida.

dimarts, 6 de gener del 2015

MANUALITAT POP ART


Navegant per la plataforma Pinterest he trobat aquest vídeo on s'explica com fer un regal molt original. 

Es tracta de fer un retrat senzill a l'estil pop art, només cal seguir el pas a pas.

Podeu anar a : http://goo.gl/W2YzFR


diumenge, 4 de gener del 2015

UNA NOVA VISIÓ DE L'ÈXIT

Des del facebook la Iolanda ens enllaça aquest senzill però potent article de l'Ana Blanco. Diu així:


divendres, 2 de gener del 2015

7 PARAULES MÀGIQUES

Des del Facebook de la Mª José enllacem la web de evolucionconsciente.org on ens proposen una reflexió basada en el treball d'interioritat. Diu així:Us expliquem a continuació són les 7 paraules màgiques que necessitem repetir com un mantra per viure en pau, envoltats d'amor conèixer d'una manera íntima.

MOU-TE

Mou la teva casa, el teu llit, el teu cos.
Camina, surt per les muntanyes, surt de la rutina de la feina, les relacions i els patrons de vida. Canvia la teva perspectiva. Acosta't a aquelles persones amb les que puguis ser autèntic i nodreixin els teus somnis més bojos. No necessites moure muntanyes, traslladar una petita pedra pot fer meravelles.

TOCA

Toca les parts que estimes del teu cos.
Dóna abraçades al forn, al parc, a les portes de tota la ciutat. Un petó a la gent a la galta. Acaricia al teu gat o el teu gos una mica més. Assaboreix la sensació d'un mocador de seda, d'una peça de fusta, de les diferents textures. La molsa, les escorces, les roques i l'aigua. Com més ho facis et sentiràs més a gust amb el plaer de tocar.

ESCOLTA

Seu en silenci i observa que hi ha allà per ser escoltat.
Escolta a la gent, el que realment estan dient. Escolta fins a l'última nota de cada cançó. Escolta la teva veu interna, la que només escoltes quan la confusió de cada dia disminueix. Escolta el murmuri de les fulles, l'anomenat de les granotes, el cruixit de la fusta cremant en la teva xemeneia. Escolta amb el teu cor i sempre escolta allò que mai és parlat.

SENT

El dolor, experimenta el goig, fins que sentis que vas a evaporar-te. Permet riure fins que et faci mal, sent l'amor des del més profund del teu cor. Rendeix-te a la sensualitat de la vida. Enfada't i expressa la teva fúria, si és el cas, però fes-ho a soles. Si no sents de veritat, no estàs viu.

CONFIA

Tu saps el que necessites saber. Atura els teus dubtes. Aquella pessigolles interna és la teva més alta veritat i ella et servirà de la millor manera. Et penedeixes quan desconeixes o negues la teva intuïció. Tingues en compte això: Finalment, tu i només tu saps el que és millor per a tu. Si consumeixes, sense adonar-te, tot el teu dia pintant, això és el que has de fer. Si t'encanta caminar al costat de l'oceà, troba la forma d'arribar-hi. Si no confies completament en tu, et converteixes en floridura.

REUNEIX-TE

Amb els homes i dones que estimes.
Pren el te acompanyat, camina en companyia pel bosc, conversa i parla, llegeix en veu alta per altres.Celebra que el teu cabell, la teva pell, el teu cos i les teves històries són diferents a les dels altres i al seu torn són completament semblants. Cuina i menja en companyia.

REP

Per una vegada, deixa de donar i donar i donar a tots menys a tu mateix.
Accepta els compliments amb gràcia. La veu que necessites sentir, l'abraçada, aquest moment per conversar, el menjar a taula, els diners que necessites, sempre seran subministrats. Obre't a rebre, obre les teves mans perquè siguin omplertes amb abundància. Rep totes les coses bones que mereixes i recorda mostrar gratitud per la teva vida.