"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dimarts, 29 d’abril del 2014

IMAGINANT PERSONES: Filosofia per a nens

La nostra companya Adelina, mestra i especialista en temes de filosofia per a nens ens envia aquest interessant article després de participar en un congrés de filosofia a València. Diu així:

Participar en trobades d’aquest tipus és com assistir a un xoc de trens. Tot el que sabies , trontolla, tot el que suposaves és fum i reps una sacsejada que la vista percep colors nous que no havies distingit mai, penses que allò que menjaràs tindrà gust àcid-ensucrat, la música  guanya protagonisme davant dels sorolls i tot s’atura per fer-se més clar, però més inquietant.

Els artistes d’aquesta convulsió han estat els ponents que ens  han donat una nova perspectiva d’ésser humà, han fet que les persones siguem això , persones, amb una nova i profunda dimensió per esdevenir protagonistes d’ una societat millor.

En Walter Kohan (Universitat de Rio de Janeiro) ha plantejat disjuntives pròpies de la filosofia: “imaginamos o erramos, aprendemos o desaprendemos, pensar o ser pensado, preguntar o ser preguntado, desplaçar o ser desplazado...”    Qualsevol d’elles és prou potent per fer-nos preguntes i, potser o no, trobar solucions. Però la solució és la resposta o la solució és un altra pregunta?...

La Teresa de la Garza ( UNAM , FpN Mèxico) ens va recalcar la necessitat , alhora que el plaer, de pensar junts, de diàlegs compartits i de la literatura com a pretext per generar opinions.     
Ginés Mateo i Elena Navarro ens van fer adonar del sentit de la mentida, i de nou, van posar en disjuntiva el nostre pensament. La Lesly Càzeres ( Mèxic) va desenvolupar la idea d’ imbricar la filosofia per a nens. La Macu Pèrez ( Múrcia) en “Cuéntame un cuadro” va entrelligar l’art de la pintura i l’art d’escriure, en J.Manuel Gutièrrez , d’ Astúries, ens va facilitar descobrir el mestre que portem dins.

Deixo en un punt i apart el descobriment de la Carmen Loureiro ( Galícia) que amb la seva saviesa ens va posar a l’abast un món ple d’imatges i significats. A utilitzar l’ art per gaudir i atansar-nos a la ètica, com amb l’ estètica arribo a la ètica del pensament  i de la vida, com buscar el conflicte cognitiu i generar amb la mirada el diàleg. Per acabar no vull deixar d’ anomenar al Rodolfo Rezola que amb la seva Filosofia de la Fragilitat ens va descobrir el món de les metàfores, la recerca de l’ autenticitat i amb la cloenda de l’ Angèlica Sàtiro, que no cal presentar, ens va endinsar al futur de l’educació i de les persones amb les cartes al seu... QUERIDO FUTURO:
Gràcies a l’ escola que em va facilitar els dies per gaudir d’ aquesta experiència  i que faré el possible per poder-la retornar .  Si alguna cosa he aprés la vull compartir amb vosaltres. Estic oberta a que això sigui així.


 Adelina Freixinet, mestra aprenent de filosofia per a nens.

diumenge, 27 d’abril del 2014

APRENDRE PER MOTIVAR I NO AL REVÉS

Al twitter hem trobat aquest article de l'Alejandro Sarbach que parla de motivació amb alumnes de secundària al seu bloc "Carnonilla". Diu així:


Profundes transformacions en les vies de producció i transmissió del coneixement han generat en els últims temps noves exigències pedagògiques , que inclouen la necessitat de repensar en profunditat la funció dels docent i de les institucions educatives . Entre molts factors , dos han estat decisius en això : la connectivitat globalitzada que ha provocat una disponibilitat immediata d'excessos d'informació per a un nombre creixent de persones i l'acceleració progressiva dels avenços en el coneixement i en les seves aplicacions tecnològiques .

En aquesta realitat es basa una afirmació àmpliament difosa : gran part del que els docents ensenyem en l'actualitat té una data de caducitat cada vegada més propera ; o dit d'una altra manera , estem preparant els alumnes per a un món com el d'avui , que segurament en poc s'assemblarà al de matí . Una conclusió immediata es deriva d'aquestes premisses : més que aprendre continguts , segurament peribles en un temps raonablement curt , cal promoure capacitats , talents i recursos que permetin als estudiants l'actualització dels seus coneixements en un procés de formació continuada , la qual, en un futur pròxim , excedirà amb escreix les programacions acadèmiques i les acreditacions establertes.

El creixement personal autònom era fins ara atès principalment com a part del desenvolupament ètic o la maduresa psicològica dels individus ; des d'ara , sembla imposar-se també com una necessitat peremptòria per a l'exercici de la vida professional . Per això és necessari que l'autonomia , a més de ser un valor a transmetre , es converteixi en objecte específic d'aprenentatge . Sempre va ser una finalitat de la tasca educativa - almenys de forma nominal - promoure en els alumnes la capacitat de decidir per si mateixos , de mesurar les conseqüències de les seves accions i assumir responsabilitats sobre elles . Ara es tractaria , a més , d'aprendre funcionaments autònoms en la construcció del coneixement , en la renovació d'eines, en la gestió del temps , en l'aprenentatge d'una multiplicitat de registres de comunicació que s'han vist incrementats notablement respecte dels tradicionals .

Aquesta qüestió adquireix especial rellevància quan ens referim a la població estudiantil adolescent , ja l'etapa educativa de la secundària obligatòria i el batxillerat . Durant temps m'he formulat la següent pregunta : Com és possible construir aprenentatges que tinguin a l'autonomia per objecte quan la major part dels estudiants assisteixen a classe o estudien portats per motivacions externes ; el que és el mateix a dir , que participen en la institució escolar a disgust i per obligació ?

L'extensió de les noves tecnologies en el sistema educatiu ens va fer pensar a molts que la seva sola presència seria suficient perquè les classes fossin més entretingudes i els alumnes se sentissin motivats . Poc ha durat aquesta idea . Quan l'accés a les xarxes socials com Facebook o Twitter va ser bloquejat als instituts ; quan als passadissos o al pati , fora de les hores de classe , no es va permetre utilitzar els micro - portàtils i la comunicació entre iguals , mitjançant xats o missatgeria instantània , va ser pràcticament impossible ; quan, a més , les novetats no van ser tantes , perquè en definitiva els exercicis de sempre que abans estaven escrits en les últimes pàgines de cada capítol dels llibres de text , ara estaven en els " llibres digitals" ; que , d'altra banda , la monòtona gestualitat d'un professor que no deixa de parlar a classe està ara il · luminada pel focus d'un canó que projecta la seva ombra sobre una pissarra anomenada digital ; en fi , quan vam anar comprovant tot això , també vam ser veient com el tedi i el desinterès continuar present en la majoria de les classes , les quals, tot i les noves tecnologies , no resultaven ser massa diferents a com ho van ser sempre .

Centrar la qüestió en si els alumnes se senten a gust o no a l'escola , si gaudeixen d'un clima agradable en la seva relació amb companys i professors, que si s'ho passen bé o no , tot i que és segurament important no crec que sigui el més important . No es tracta de convertir l'educació en un producte vendible que pugui ser atractiu per als nostres joves estudiants , almenys de forma prioritària . Més que aconseguir que els alumnes s'ho passin bé a l'institut i gràcies a això estiguin disposats a aprendre , considero que seria més adequat caminar en el sentit invers : els nostres alumnes possiblement augmentin el seu compromís i participació quan experimentin entorns d'autèntics aprenentatges .

Sóc dels que pensen que la curiositat per la novetat, el desafiament davant de problemes sense resoldre , l'aprenentatge del que fins aquest moment es desconeixia , té un atractiu diria innat en la majoria de les persones . En els nens és evident . En els adolescents no ho sembla tant . És que el plaer dels aprenentatges ha desaparegut amb l'arribada de la pubertat ? O serà més aviat que en l'educació formal que almenys parcialment ha desaparegut són els veritables aprenentatges ? Encara que soni una mica extrem penso que a les nostres institucions d'ensenyaments mitjans els estudiants no aprenen , o aprenen coses diferents de les que els docents creiem estar ensenyant . Allò que pot resultar autènticament motivador i gratificant no és el " embolcall " dels continguts que es pretenen transmetre , sinó més aviat que la pròpia activitat escolar dels estudiants sigui pràctica , participativa i auto - gestionada , és a dir , signifiqui el desenvolupament d'aprenentatges reals .

Els docents de secundària procurem aplicar en major o menor grau els dos trets primers dels tres esmentats , és a dir, la pràctica i la participació . Afortunadament aquell model de batxillerat propedèutic respecte de l'educació superior , ple d'acadèmics i tarimes , encara que amb alguns regustos encara presents , sembla estar en extinció . A més , és clar , que els temps han canviat , sobretot a partir de la implantació de l'educació secundària obligatòria i la modificació del perfil mitjà del nostre alumnat . D'alguna manera , la utilització de metodologies més dinàmiques i participatives resultar ser condició de supervivència indispensable en el nostre treball docent .

La veritable dificultat està en el tercer tret : el caràcter auto - gestionat dels aprenentatges . Fins no fa gaire temps tenia una actitud una mica escèptica respecte d'aquesta qüestió . Durant l'auge dels anomenats ples ( "entorns personals d'aprenentatges "), i també de les crítiques als EVA ( "entorns virtuals d'aprenentatges " com el Moodle ) per ser considerats massa rígids i tancats , em vaig plantejar seriosament si, malgrat de tot l'entusiasme que em generaven aquests models educatius emergents , en realitat no resultava una mica utòpica la seva aplicació en la secundària . La possibilitat de fer-ho en els nivells d'educació post -secundària semblava clara , per la senzilla raó que el grau de motivació interna dels estudiants universitaris és considerablement més alta . Es tracta d'estudiants que , en general , estan participant en una formació que han escollit i que els vincularà directament a les seves opcions professionals preferents . A més , és clar , de les qüestions relacionades amb el cicle vital , que els eximeix de les turbulències adolescents dels estudiants de secundària , suposadament ja superades .

Ara caic en el compte que en aquests inconvenients encara estava present en mi la seqüència " motivació → aprenentatges autònoms " , és a dir la convicció que una adequada motivació interna seria la condició indispensable per al desenvolupament d'aprenentatges autogestionats . Aquelles expressions tan freqüents entre els nostres alumnes com : " això que expliques entra a l'examen ? " O " quant compte aquest exercici per a la nota final ? " O " aquest suspès com es recupera ? " No serien més que una conseqüència directa de la seva falta d'interès i compromís ( engagement ) . Conclusió : cal fer les classes més dinàmiques i participatives , de manera que els estudiants no s'avorreixin , amb canó , pantalles digitals i ordinadors inclosos. No obstant això , després de diversos cursos utilitzant i veient utilitzar tots aquests artefactes , he començat a veure la conveniència d'invertir la seqüència " motivació → autonomia" . La promoció d'aprenentatges autònoms , en els quals siguin els propis alumnes els que prenguin decisions respecte dels temps , els continguts , les metodologies , ja resulta en si mateix prou motivador com per posar en un segon terme els " embolcalls " o cimbells tecnològics .

És evident que aquesta inversió de perspectiva no resulta fàcil de portar a terme . En primer lloc cal que els docents redefinim la nostra funció i abandonem el paper de " especialistes" transmissors d'un suposat saber , per passar a ser agents possibilitadors i orientadors d'aprenentatges que tenen molt més de recerca que d'estudi memorístic . En segon lloc , per part dels alumnes , les dinàmiques autònomes no s'assumeixen com per art de màgia ; cal convertir també en objecte d'aprenentatges , la qual cosa resulta costós , gradual i sol generar resistències . Es pot dir que el període adolescent es caracteritza pel reclam de més espais de llibertat , però també , en el dir de Fromm , és quan més es tem a exercir-la de manera efectiva . I en tercer lloc, no és possible promoure l'autonomia dels estudiants en un context institucional autoritari ( encara en les seves versions més amables ) i sense dinàmiques realment democràtiques i emancipadores .

És interessant veure com el significat de l'aplicació de les noves tecnologies en l'educació es modifica radicalment segons la valorem en una perspectiva o en l'altra . Si la seqüència és " motivació → autonomia" , les TIC es converteixen en " embolcalls " que atorguen en el curt termini un caire innovador a l'educació de sempre . Tan curt és aquest termini que els efectes ja es noten poc temps després de la generalització del programa " escola 2.0" o " 1 × 1" o com se li vulgui dir ( programes que per raons de retallades pressupostàries , en el moment que escric aquest apartat, almenys a Espanya , ja fa temps que han passat a millor vida ) .

En un grup de batxillerat , que encara no participava directament d'aquests programes , havíem establert fer la classe un dia a la setmana a la sala d'ordinadors. La resta de les classes les fèiem a l'aula normal, amb pissarra i guix , cadascun amb la seva llibreta i la seva bolígraf . Això sí , cadascun s'asseia on li venia de gust , i en general acabàvem més o menys en cercle . La dinàmica era de " seminari" , procurant aproximar-nos a l'orientació proposada per Don Finkel en el seu llibre " Ensenyar amb la boca tancada" ( p. 77 ) . Al cap d'un temps els alumnes em van sorprendre negant-se a anar a l'aula d'ordinadors. El seu argument va ser que allà s'avorrien i que preferien quedar-se a l'aula treballant de manera " analògica " . Finalment vam arribar a l'acord que la part " e-learning " del curs ( un bloc i un fòrum ) la continuaríem fent de manera individual, cada un en l'ordinador de casa . Allò va començar a semblar el que avui se sol denominar " Flipper classroom " o " educació inversa " .

Amb tot això no pretenc qüestionar la utilització de les TIC a l'aula , inclòs pantalles digitals i tauletes per a cada alumne . Només vull subratllar que invertir la seqüència " motivació → autonomia" [ motivar per aprendre ] per la d '"autonomia → motivació " [ aprendre realment per estar motivat ] significa reconèixer que el autènticament motivador està en la capacitat de generar espais de llibertat i de decisió en la construcció dels aprenentatges . Allò que produeix efectiu entusiasme és el sentiment d'estar aprenent de veritat i no complint tràmits burocràtics per aconseguir aprovats o acreditacions . Que són els propis aprenentatges , entesos com a processos autogestionats , els generadors d'identificació amb la tasca i de sentiments gratificants .

Segurament aquesta reflexió ja ha estat present des de fa molt de temps a la tradicions pedagògiques progressistes . No obstant això, cal reconèixer que l'ús d'Internet i de tots els seus recursos derivats , està generant condicions - i tan sols condicions - que poden facilitar de forma exponencial l'aprenentatge i l'aplicació de l'autonomia , ja no només en la vida escolar , sinó també en la formació continuada i en la consciència de la seva necessitat per al desenvolupament laboral , tal com plantegés al començament. Naturalment que aquestes possibilitats només es podran fer efectives si s'abandona la idea de les TIC com " embolcall " innovador de pràctiques que en definitiva resulten ser les de sempre .divendres, 25 d’abril del 2014

QUÈ HA DE SABER UN NEN ALS 4 ANYS?

Una companya d'infantil, la Carme, ens envia aquest article de l'Alicia Bayer que parla sobre l'absurda competitivitat que de vegades hi ha entre les famílies per demostrar la maduresa dels seus fills. La seva resposta aporta molta i bona reflexió al respecte. Al final del post teniu l'enllaç a l'article complet, el resum que us hem preparat diu així:Fa poc , en un fòrum sobre l'educació dels fills , vaig llegir una entrada d'una mare preocupada perquè els seus fills , de quatre anys i un any i mig , no sabien prou. "Què ha de saber un nen de quatre anys ? " , Preguntava .

Les respostes que vaig llegir no només em van entristir sinó que em van irritar . Una mare indicava una llista de totes les coses que sabia el seu fill . Comptar fins a 100 , els planetes , escriure el seu nom i cognom , i així successivament . Altres presumien que els seus fills sabien moltes més coses , fins i tot els de tres anys . Algunes incloïen enllaços a pàgines amb llistes del que ha de saber un nen a cada edat . Només unes poques deien que cada nen es desenvolupa al seu propi ritme i que no cal preocupar-se.

Em va molestar molt que la resposta d'aquestes dones a una mare angoixada fora afegir més preocupació , amb llistes de tot el que sabien fer els seus fills i els d'ella no . Som una cultura tan competitiva que fins als nostres nens en edat preescolar s'han convertit en trofeus dels que presumir . La infància no ha de ser una carrera.

Per tot això , he decidit proposar la cistella del que ha de saber un nen ( o una nena ) de quatre anys :


 • Ha de saber que la volen del tot , incondicionalment i en tot moment
 • Ha de saber que està fora de perill i ha de saber com mantenir fora de perill en llocs públics , amb una altra gent i en diferents situacions . Ha de saber que ha de fiar-se de seu instint quan conegui a algú i que mai ha de fer alguna cosa que no li sembli apropiat, l'hi demani qui ho demani . Ha de conèixer els seus drets i que la seva família sempre li va a donar suport .
 • Ha de saber riure , fer el tonto , ser gamberro i utilitzar la seva imaginació . Ha de saber que mai passa res per pintar el cel de color taronja o dibuixar gats amb sis potes .
 • Ha de saber el que li agrada i tenir la seguretat que se li va a deixar dedicar-s'hi . Si no li ve de gust res aprendre els números , els seus pares han de adonar-se que ja els aprendrà , gairebé sense voler , i deixar que en canvi es dediqui a les naus espacials , els dinosaures , a dibuixar oa jugar al fang .
 • Ha de saber que el món és màgic i ella també . Ha de saber que és fantàstica , llista , creativa , compassiva i meravellosa . Ha de saber que passar el dia a l'aire lliure fent collarets de flors , pastissos de fang i casetes de contes de fades és tan important com practicar la fonètica . Més ben dit , molt més .

Però més important és el que han de saber els pares :

 • Que cada nen aprèn a caminar , parlar , llegir i fer càlculs al seu propi ritme , i que això no influeix en absolut en com de bé camini , parli , llegeixi o faci càlculs després.
 • Que el factor que més influeix en el bon rendiment acadèmic i les bones notes en el futur és que llegir als nens de petits . No les fitxes , ni els manuals , ni les guarderies elegants , ni les joguines i ordinadors més rutilants , sinó que la mare o el pare dediquin una estona cada dia o cada nit ( o ambdós ) a seure a llegir-los bons llibres .
 • De ser el nen més llest o més estudiós de la classe no ha significat ser el més feliç . Estem tan obsessionats per tractar de donar als nostres fills totes les " avantatges" que el que els estem donant són unes vides tan pluriempleadas i plenes de tensió com les nostres. Una de les millors coses que podem oferir als nostres fills és una infantesa senzilla i despreocupada .
 • Que els nostres nens mereixen viure envoltats de llibres , naturalesa , estris artístics i la llibertat per explorar . La majoria de nosaltres podríem desfer-nos del 90% de les joguines dels nostres fills i no les trobarien a faltar , però algunes són importants : joguines com les construccions , joguines creatives, els materials artístics de tot tipus ( bons ) , els instruments musicals ( tant clàssics com multiculturals ) , disfresses , i llibres i més llibres ( coses , per cert , que moltes vegades es poden aconseguir molt barates en botigues de segona mà) . Necessiten llibertat per explorar amb aquestes i altres coses , per jugar amb piles de mongetes seques al tamboret ( supervisats , és clar) , pastar pa i posar-ho tot perdut , usar pintura , plastilina i purpurina a la taula de la cuina mentre fem el sopar encara que ho esquitxin tot , tenir un racó al jardí en què puguin arrencar l'herba i fer un calaix de fang .
 • Que els nostres fills necessiten tenir-nos més . Hem après tan bé això que necessitem tenir cura de nosaltres mateixos que alguns el fem servir com a excusa perquè altres tinguin cura dels nostres fills . És clar que tots necessitem temps per a un bany tranquil , veure els amics , una estona per aclarir el cap i, de tant en tant , una mica de vida a part dels fills . Però vivim en una època en què les revistes per a pares recomanen que tractem de dedicar 10 minuts diaris a cada fill i preveure un dissabte al mes dedicat a la família . Quin horror ! Els nostres fills necessiten la Nintendo , els ordinadors , les activitats extraescolars , les classes de ballet , els grups organitzats per jugar i els entrenaments de futbol molt menys del que ens necessiten a NOSALTRES . Necessiten a uns pares que se senten a escoltar el seu relat del que han fet durant el dia , unes mares que se senten a fer manualitats amb ells , pares i mares que els llegeixin contes i facin tonteries amb ells . Necessiten que donem passejades amb ells en les nits de primavera sense importar que el petitó vagi a 150 metres per hora . Tenen dret a ajudar-nos a fer el sopar encara triguem el doble i treballem el doble . Tenen dret a saber que per a nosaltres són una prioritat i que ens encanta veritablement estar amb ells .

I tornant a aquestes llistes del que saben els nens de quatre anys ...

Sé que és natural comparar als nostres fills amb altres nens i voler assegurar-nos que estem fent tot el possible per ells . 


Què necessita un nen de quatre anys ?

Molt menys del que pensem , i molt més .FONT: www.huffingtonpost.es


dimecres, 23 d’abril del 2014

FER POESIA PER SANT JORDI!

Quina millor manera d'honorar la nostra cultura que utilitzant la forma més artística de la llengua...la poesia. L'arrel etimologica de poesia ve del grec ποίησις 'creació'; ποιέω 'crear.
Us proposo visualitzar aquesta proposta d'Isabel Barriel que anima... i molt, a fer poemes, a crear-los. Ja veureu...dilluns, 21 d’abril del 2014

ACARONAR ÉS DONAR VIDA!

La nostra companya Mercè ens envia aquesta recomanació del bloc LES PETITES EMOCIONS, us deixem el vídeo recomanat de l'Àlex Rovira.


dijous, 17 d’abril del 2014

ELS TRES INGREDIENTS SECRETS DE L'APRENENTATGE

Sense ànim des ser dogmàtic, només compartint pensament i sabent que potser demà després de tenir una interessant lectura o conversa podria canviar d'opinió...no perquè estigui del tot equivocat, no perquè sigui feble... només per l'admiració al saber, per convenciment personal i per les ganes d'aprendre dels altres.

Per tot això proposo una reflexió al voltant de tres aspectes cabdals en l'educació d'avui:

1- Participació activa de l'alumnat.

2- Aprenentatge amb fort component emotiu (repte, empatia, activitats significatives, funcionals, relacionades amb l'entorn,...)

3- Assegurar l'interacció i el diàleg com a font de coneixement.
1- Participació activa de l'alumnat

Senzillament fonamentaré aquesta proposta a partir del con de l'aprenentatge que va crear Edgar Dale (pedagog nord-americà). Una bona imatge val més que mil explicacions.
Els nostres alumnes han de ser, al màxim que puguem, els protagonistes del procés d'aprenentatge. I en això el paper del docent és clau, guiar, gestionar, proposar metodologies diverses, acompanyar en el procés... no és fàcil però engrandeix la nostra professió.2- Aprenentatge amb fort component emotiu (repte, empatia, activitats significatives, funcionals, relacionades amb l'entorn, intel·ligència emocional,...)

A partir de les investigacions d’Antonio Damasio ens replantegem aspectes de l’aprenentage dels nostres alumnes. L’emoció i l’emotivitat viuen en les persones i són un canal comunicatiu que ajuden a aprendre d’una manera més intensa i més significativa. Damasio, és un neuròleg portuguès que desenvolupa les seves investigacions als EEUU.  Va descobrir en pacients afectats cerebralment que el còrtex prefrontal gestiona informació emocional. Aquesta part del cervell és l’encarregada de la presa de decisions . Damasio ens diu:

“Intenti prendre una decisió en fred, calmada i meditada, segurament serà menys encertada que si permet que les seves emocions entrin en joc.”

Quan Damasio diu això intenta trencar amb el mite racionalista de Descartes i proposa que en una bona presa de decisions s'han de conjugar bé elements racionals però també aspectes emocionals. No us ha passat mai que habent de dir una cosa important a algú us vareu trobar amb una situació canviant i això us va fer canviar els plans acertadament... i us vareu dir a vosaltres mateixos "...ara, no és el moment esperaré quan sigui més oportú". Segur que vareu fer bé...oi? L'emotivitat forma part de la nostra vida quotidiana. 

Catherine  L’Ecuyer és del Canadà i mare de quatre fills . Va estudiar dret a Canadà , és Màster de l'IESE Business School i té un Màster Europeu Oficial de Recerca de la Universitat Internacional de Catalunya . Ha treballat com a advocat a Mont-real i, a Espanya , com a consultora en empreses com Abertis , Pepsi , Caprabo , Sony , Croda . Ens diu:


"La sorpresa és el desig per arribar al coneixement, deia Tomàs d'Aquino . Els nens neixen amb la sorpresa , de fet és el que els permet descobrir el que els envolta : la seva mare , el seu pare , el sol , un gos , una herba , la lluna , etc .  Avui dia, hi ha neurocientífics que ens diuen que l'organització neurològica no pot explicar tot el comportament humà . Donen Siegel , un neurocientífic americà , diu que darrere de l'organització neurològica , hi ha alguna cosa intangible que mou la persona. Els grecs ja deien que el principi de la filosofia era la sorpresa, una de les manifestacions d'aquell intangible que mou l'ésser humà : el desig per al coneixement . L'aprenentatge es realitza des de dins de la persona cap a fora . 

Avui en dia , per les circumstàncies de la societat en què vivim , cal retrocedir a una edat cada vegada més primerenca per trobar-nos amb sorpresa en un nen . Els nens no han canviat , el que ha canviat és l'entorn en què es troben els nen . El ritme frenètic , el soroll continu, l'obsessió per avançar les etapes , la moda de l' híper educació , la manca de sensibilitat pel respecte de la innocència dels nens , entre altres causes , fan que els nens perden la capacitat de sorpresa."

Tot i això seguim tenint aquest repte per plantejar activitats que moguin la voluntat d'aprendre i que siguin ben significatives i pràctiques pel seu aprenentatge. Us deixo una imatge il·lustrativa d'un taller d'escriptura que fem amb alumnes de P5, en aquesta activitat posem l'accent en escriure de manera significativa a partir de la seva vida a l'escola, els presentem fotos de les seves vivències escolars i veient-se ells mateixos i els seus companys i companyes fan una producció escrita. M'he permés la juguesca de fer una fòrmula matemàtica per valorar la importància de la part emotiva en l'activitat, no us ho prengueu seriosament és una aportació molt subjectiva. Tot i això cada dia trobo més arguments que la confirmen... però aquesta reflexió la deixem per un altre article.


3- Assegurar l'interacció i el diàleg com a font de coneixement.

Això ho he dit mil vegades, anem per la 1001... La gran abandonada del sistema educatiu és l'expressió oral (oratòria, diàleg, debat,...). Actualment hi ha moltes escoles que fan programes de filosofia per a nens i gràcies a aquestes iniciatives el poder del diàleg com a element d'aprenentatge ha retornat a l'escola. Però el repte és que estigui en tot el ventall d'àrees... simplement perquè la tècnica dialògica genera molt contingut i bon aprenetatge amb la guia adequada. Expliquen que Aristòtil al Liceu va organitzar la classificació dels tres regnes (animal, vegetal i mineral) i els seus subgrups a partir del diàleg amb els seus deixebles. Encara avui, després de més de 2000 anys, fem servir les seves conclusions.

Ja fa uns anys vaig compartir experiència educativa i docència amb la Rocio Carrión, actualment la Rocio és una autoritat en temes d'aprenentatge i està vinculada a la Universitat de Cambridge. Comparteixo aquest vídeo que m'ha fet arribar el Jordi, un amic comú, i podreu escoltar les raons que porten a la Rocio a assegurar que la interacció i el diàleg són elements essencials en les activitats d'aprenentatge.


dimarts, 15 d’abril del 2014

COM FER INNOVACIÓ A L'ESCOLA?

A la web  ESCUELA 20.COM hem trobat 10 consell per fer propostes innovadores a l'escola. Diu així: 1. Passar de "fer projectes" a l'Aprenentatge Basat en Projectes :  l'ABP és el millor mètode que existeix actualment per combinar la investigació amb l'avaluació i la rendició de comptes : integra'l al teu repertori
 2. Conceptes vs Fets : cal superar la necessitat d'aprendre coses memoritzades mecànicament . Hauríem de planificar i organitzar al voltant de conceptes, utilitzant coneixements i recursos que permetin la comprensió de la idea i la lògica interna de la mateixa .
 3. Distingir les idees clau i la informació crítica : òbviament , per innovar cal "saber" coses , calen coneixements. El que cal , també , és trobar el just mitjà entre la recerca de l'alumnat i la instrucció directa del docent .
 4. Habilitats i coneixements , junts : al costat d'aquests coneixements que sí que són necessaris , hem de fomentar l'aprenentatge de diverses habilitats crucials : el treball col·laboratiu i cooperatiu , el pensament crític , & c .
 5. Formar equips : encara que el treball col·laboratiu ( en grup ) sigui importantíssim , el treball en equip ( cooperatiu ) també ho és . L'estudiantat ha d'aprendre a treballar en conjunt , assignació de rols , ètica de treball , avaluació i autoavaluació , interacció , protocols de comunicació , autocrítica ...
 6. Reflexió : hi ha eines per facilitar, precisament , la reflexió sobre els problemes que plantegem a l'alumnat a les aules , compartir idees , buscar solucions i solucions divergents : BigThink i el VisibleThinking Routines desenvolupat en el Project Zero de Harvard són dos bons exemples
 7. Creativitat : per innovar cal desenvolupar la creativitat . Els jocs lúdics , exercicis visuals o la gamification ( ludificació ) pot ser usat fàcilment a les aules
 8. Premiar el descobriment : hem de reconèixer explícitament en l'avaluació el domini de la informació adquirida per cada alumne o alumna , amb el sistema de recompenses especificat amb l'ús de rúbriques .
 9. Torna sobre les anteriors lliçons : els terminis i les restriccions del currículum que ens imposa l'Administració ens força a passar ràpidament a la següent unitat didàctica i , de vegades , les anteriors van quedant en l'oblit . Cal intentar tornar-hi per poder " ancorar " aquests aprenentatges i la comprensió de cada tema . "No hi ha innovació sense remugar "
 10. Innova tu mateix / a : la voluntat de fracassar , el risc de resultats difusos fora de les mesures estandarditzades i la valentia per fer front als defensors de l'ensenyament més tradicional també l'has tenir tu , no només el teu alumnat.

FONT: 10 maneres d'ensenyar la innovació

diumenge, 13 d’abril del 2014

REFLEXIONS SOBRE LA CREATIVITAT

Us convido veure un vídeo original que planteja reflexió al voltant del tema de la creativitat.


divendres, 11 d’abril del 2014

PREPARAR UNA XERRADA INOBLIDABLE

Hi ha un espai web molt original que es diu... "Una docena de...". Compartim un article de Cristina Juesas on ens proposa estratègies per preparar una bona xerrada en públic. Diu així:


1 . Pensa en el teu públic

El primer i fonamental per enfocar correctament una xerrada és saber qui serà el teu públic . No és el mateix donar una xerrada a nens de primària que als de secundària , ni és el mateix tenir un públic tècnic de qualsevol tema que un públic general . Pensa en això abans de preparar res i si no ho saps , pregunta a l'organització.

2 . A la recerca del tema

Normalment els temes vénen marcats per qui organitza un esdeveniment o les circumstàncies de la xerrada . Si algú et crida per parlar d'alguna cosa, normalment et delimita la temàtica , però et solen deixar una mica de llibertat per explicar com tu vulguis .
Explicar una història suposa donar una mica d'un mateix , inspirar els altres a fer alguna cosa millor oa ser millors .
Redactar per l'oral suposa un repte pel tipus de llenguatge que s'utilitza. A que no escrius com parles , normalment ? A que no fas servir les mateixes paraules ni la mateixa retòrica ?

3 . temps

La gestió del temps en una xerrada és importantíssima . El càlcul habitual és 100 paraules = 1 minut . Després dependrà de la velocitat del discurs , de quants silencis necessitis perquè sigui efectiu o de si introdueixes algun gag còmic i has de deixar que el públic es recompongui .
No hi ha res pitjor per a l'audiència o per a l'organització d'un esdeveniment que un orador que sobrepassi amb molt el temps que se li ha assignat . I tots hem vist presentacions amb powerpoint de 20 minuts i 200 diapositives De debò ? Explicaràs 10 diapositives en un minut? Després parlarem més de les diapos ... però aprèn la regla del 100 paraules = 1 minut , perquè funciona .

4 . Obertura , cos i conclusió

Tota xerrada necessita una obertura , un cos en el qual transcorre la història  i una conclusió per a deixar-ho tot lligat ... o en suspens ... però un tancament .
Ja tens un tema i saps què vols explicar, ara pensa en l'estructura de la història que vols explicar i pensa que els teus oients no saben res sobre el tema . Imagina que tens 5 minuts per explicar la història de la teva vida ... podria ser vaig néixer , vaig créixer i aquí estic ... però ho pots fer millor ;-)
Tots naixem ... llevat que la teva naixement sigui un fet increïble , això no és rellevant . Hi ha alguna fita ressaltar de la teva infància ? Algun moment que defineixi per què ets com ets ? Doncs a per ell . I després deixa el tema lligat al final . Com dic , no cal que ho tanquem amb un punt final , pot ser un punts suspensius ...

5 . Organitza la xerrada

Ja tens el tema . Et poses a escriure ... Potser primer un guió , o una història ... però et poses a escriure i , sol passar que escrius de més . No passa res , ja tindràs temps de retallar i modificar per ajustar el teu xerrada al que necessites exactament . Estàs davant la primera aproximació .
Hi ha persones a les que els funciona fer un esquema o un mapa mental d'idees i altres que escriuen d'una tirada ... També depèn de la història que vulguis explicar. En aquest pas , deixa anar la teva imaginació .
Això sí , tingues en compte l'estructura lògica de tota xerrada : obertura, cos i conclusió .
Per a la introducció , pots pensar en utilitzar algun recurs : una pregunta , una cita , ensenyar un objecte o una foto ... En el cos hauràs d'aportar dades o testimonis que recolzin la idea inicial i, per descomptat, la conclusió haurà de tancar el cercle .

6 . Vés al gra

Si tot és important , res és important . Elimina i evita els detalls superflus . Ull , només aquests ... Hi ha detalls que marquen , precisament la diferència .
Aquest és un procés complex .
En la meva última xerrada , vaig partir de gairebé 3000 paraules escrites i la vaig deixar en 800 . Reconec que durant uns dies em vaig sentir incapacitada per resumir res ... però després t'adones que hi ha detalls que , encara que en un moment donat puguin ser importants , en realitat no tanquen la història , tot i que la completin . Desbrossa i deixa el necessari .
Pensa en les paraules que poden " tocar " a la teva audiència , sé específic , pensa en què vols aconseguir amb les teves paraules i trabájalas .

7 . Com ho dius

Com dic , és important escriure les xerrades pensant en l'oral . No escrivim com parlem ni parlem com escrivim . Paraules curtes . Frases curtes . Paràgrafs curts . Busca paraules específiques per al que vols dir , que siguin unívoques . Utilitza paraules evocadores , que facin que l'audiència es faci una idea en la seva imaginació perfecta del que vols expressar . Incorpora elements retòrics : comparacions , metàfores , al · literacions , anàfores ... per això estan .
Evita els afegitons , evita les paraules de farciment i l'argot de tot tipus : prova a dir imaginar en comptes de conceptualitzar , prova amb pla en comptes de amb estratègia , prova amb possible en comptes de amb viable ... I treballa la gramàtica perquè sigui correcta .

8 . Llenguatge corporal

Diu tant de la teva xerrada com el que dius amb la paraula . Assaja davant d'un mirall . Controla les mans , controla l'expressió facial , no caminis per l'escena sense solta ni volta , si camines , que tingui un sentit fer-ho . Si dius que has fet un pas endavant , dóna aquest pas endavant . No cal que donis una gambada , amb un passet prou perquè l'audiència vegi el detall i així dones èmfasi al que dius .
No t'amaguis darrere d'un faristol .
Si la teva xerrada és alegre , has d'estar pletòric . Si el teu xerrada és trist , no cal que ploris , però cal ficar-se en l'emoció del que expliques . Jo he vist cantants emocionar fins a la llàgrima cantant un tema . No és una cosa que estigui assajat , és que s'emocionen de debò quan ho fan i això és perquè estan tan ficats en el significat del que estan fent que vibren . Vibra amb la teva xerrada .

9 . Modula la teva veu

Exactament igual que hem vist amb el llenguatge corporal , la modulació de la teva veu poderosa és , jove padawan . L'alegria , l'esperança , la desesperació d'un moment , el trobar la solució a un problema ... totes són expressions que es poden fer notar de forma oral . Pots fer arribar la teva veu el més lluny possible o parlar a coll de la teva camisa ( sempre que comptis amb un micròfon ) si el que estàs dient és una cosa íntima , per exemple.
Fixa't en els polítics i en com utilitzen el to de la seva veu en els moments culminants dels discursos . Ja sé que no són el millor exemple avui , però d'aquests temes en saben bastant.

10 . Segur que necessites powerpoint ?

Sí o No?
Un powerpoint o qualsevol altre material addicional és útil només si afegeix informació extra o aporta alguna cosa addicional . Si no, sobra .
Si ets capaç de crear les imatges en la teva audiència amb les teves paraules , no necessites res més , de debò .
Però , de vegades sí que són necessaris elements externs per donar suport el que estàs dient. Estic pensant , per exemple, en una ocasió en què vaig haver d'explicar què era l'Efecte Streisand a un grup de persones que no tenien ni la menor idea de què podia ser i vaig recolzar la meva explicació mostrant alguna foto ...
Un altre exemple d'utilització de material addicional podria ser aquesta explicació d'Hipatia de la seva teoria de l'el · lipse ... ho veus gràficament i ho entens perfectament .11 . Persuadeix

Per persuadir la teva audiència , que no és altra cosa que influenciar la seva forma de pensar o actuar pots utilitzar 3 recursos :

 • Inspirar mitjançant el reforç d'idees o creences .
 • Convèncer-los perquè canviïn d' opinió respecte a algun tema .
 • Que actuïn en el moment en què ho demanes , que signin una petició , comprin el teu llibre , enviïn un missatge ...
Per a això, com a expert en la matèria , has d'organitzar el teu discurs d'una manera que plantegis un problema amb la seva solució , avantatges comparatius i una seqüència motivada de : atenció , necessitat , satisfacció , visualització i acció .

12 . Inspira la teva audiència

Per a connectar amb la teva audiència has de parlar a alguna de les necessitats o preocupacions que poden estar sentint , però no tenir identificades . Segons Maslow , s'agrupen en 5 àrees :

 • Les fisiològiques : menjar , beure , dormir ...
 • Les de seguretat : estabilitat , seguretat , ordre ...
 • Les de pertinença i amor : acceptació i aprovació , pertinença al grup ...
 • Les d'estima : autoestima , autorespecte , confiança en un mateix , reconeixement ...
 • I les d'autorealització .
Prepara la teva xerrada per arribar a alguna d'aquestes necessitats i d'aquesta manera connectaràs amb l'audiència . Tots som capaços de saber què se sent en estimar , perquè ens hem enamorat alguna vegada. Tots som capaços de saber què se sent davant la incertesa ... perquè l'hem sentit alguna vegada , etc .
En aquest cas , per inspirar canvis en la teva audiència , tindràs, després enganxar- , d'explicar per què i com es produiran els canvis .
Com a exemple , aquesta xerrada de Benjamin Zader , parlant del poder transformador de la música clàssica ... i després de veure-la , et ve de gust escoltar la discografia completa de Chopin ...


dimarts, 8 d’abril del 2014

ELS BONS ALIATS

Amb permís de tots els lectors avui faré un post més personal però que també convida a la reflexió educativa. Em passa que em sento privilegiat de treballar amb els meus companys i companyes, aprenc molt amb ells, admiro la seva vocació i, a més, no deixen de sorprendre'm. Per això, avui ,als meus companys de l'equip pedagògic d'infantil i primària del Col·legi Maristes Montserrat els dedico un text del Paolo Coelho... perquè els sento com uns aliats i jo també em sento aliat d'ells. Coelho ens diu:


Els teus aliats no seran necessàriament aquelles persones a qui tots miren, davant dels que es enlluernen i dels que afirmen : "no hi ha ningú millor . " Ben al contrari: són persones que no tenen por errar , i per tant erren molt. És per això que el que fan no sempre és elogiat o reconegut .

Però és aquest tipus de persona el que transforma el món , i després de molts errors aconsegueix encertar amb alguna cosa que marcarà la diferència en la seva comunitat .
     
Els aliats són persones que no poden esperar que les coses succeeixin per després decidir quina és la millor postura que pot adoptar : ells decideixen a mesura que actuen , tot i saber que aquest tipus de comportament és molt arriscat .

Conviure amb els aliats és important; junts , tots entenen que , abans d'escollir l'objectiu , són lliures de canviar d'idea . Però , després d'haver determinat l'objectiu , es concentren només en els passos que han de donar . I a mesura que caminen , pensen : "cada pas requereix molt esforç , però val la pena córrer el risc , val la pena apostar la pròpia vida . "

Els millors aliats són aquells que no pensen com la majoria de la gent . Per això , en buscar companys per compartir l'entusiasme pels somnis , és important creure en la intuïció , i no donar importància als comentaris aliens . La major part dels éssers humans sempre jutja als altres tenint com a model les seves pròpies limitacions , i de vegades l'opinió de la majoria és plena de pors i prejudicis .

Uneix-te a tots els que experimenten , s'arrisquen , cauen , es fan mal , i es tornen a arriscar . Aparta't d'aquells que afirmen veritats , critiquen als que no pensen com ells , mai donarien un pas sense estar segurs que se'ls respectarà per això, i prefereixen la comoditat de la certesa que la tensió del dubte .
     
Uneix-te als que s'exposen i no temen ser vulnerables, aquests miren el que fa el seu proïsme , no per jutjar-lo, sinó per admirar per la seva valentia i dedicació .

Gràcies amics i amigues...seguim fent camí, seguim com a grans aliats!

dilluns, 7 d’abril del 2014

ELS 10 MANAMENTS PER EDUCAR AMB LES TIC


 
Des de Fractus Learning ens arriba aquest decàleg , escrit per Laura Bates , en el qual ens aclareix els punts principals a tenir en compte a l'hora d'implantar les TIC a les aules dels centres educatius.

1 . No tinguis por

Pot ser descoratjador , de vegades , utilitzar les TIC en una aula : sempre és temptador adherir-se als projectes ja posats en marxa o ser fidel al vell llibre de text . Però els beneficis d'introduir la tecnologia a classe , d'una forma personalitzada des del teu punt de vista i des del punt de vista del teu alumnat, supera amb escreix als riscos . Pots involucrar els estudiants amb jocs en línia , qüestionaris interactius , vídeos ... No deixis que la por t'impedeixi explorar nous horitzons

2 . Comparteix

Aquest món està contínuament en evolució i cada dia apareixen nous programes i recursos , una altra avantatge és que entraràs en una xarxa d'educadors i educadores molt competents disposats a compartir consells i materials; aprofita la informació disponible en els hashtag de twitter # EdTech i # eLearning , entre d'altres. Assegura la reciprocitat i intercanvia també les teves cosetes .

3 . Usaràs molts dispositius

No t'aturis : tracta de passar-te als diferents dispositius i trobar noves maneres de fer les coses , d'utilitzar les teves webs favorites o de trobar aplicacions i eines diferents. Per exemple , per què no fer un Show & Tell en què els alumnes i les alumnes ens portin els seus aparells i ens expliquin com els utilitzarien per al seu aprenentatge ?

4 . Pren mesures de seguretat

Aquesta porta oberta a un món nou , Internet, també està oberta a riscos i perills , com el ciberassetjament i el frau . Assegura't que tens servidors segurs . Hi ha molts llocs a internet en què podràs compartir material amb els teus estudiants en un ambient segur i educatiu , com Edmodo.

5 . ¡ Barreja !

Fàcilment , et sentiràs aclaparat / da pel gran volum de recursos en el terreny de l'aprenentatge electrònic : potser et sentis atret per un parell de pàgines web , però aquesta no és l'actitud . No deixis que la teva pràctica docent amb les TIC caigui en la rutina : surt de la teva zona còmoda.

6 . No guardis secrets

Algunes de les experiències presencial & eLearning comparteixen plataformes i protocols per a diversos grups: no et cenyeixis a tu mateix / a . Informa als teus col · legues docents de llocs web per permetre una coordinació a nivell global i una unificació en el tracte dels i les estudiants del centre , per exemple , podeu utilitzar una base de dades online per guardar les Avaluacions ( com Engrade , gratuït )

7 . Practica i prepara

Si encara tens una actitud aprensiva davant la integració de les TIC recorda el vell refrany : "la pràctica fa al mestre " . Executa els recursos i programes a casa teva , abans de presentar-los a classe , per sentir-te segur / a en l' exposició a  l'aula.

8 . Guarda els registres

No hi ha res pitjor que fer servir un lloc web excel · lent avui i no ser capaç de recordar el seu URL a l'endemà . Per què no fer una base de dades de teus llocs favorits i actualitzar religiosament per no perdre la pista ? Per exemple , Diigo , Delicious i les eines content curator són molt útils per a aquests fins i et permeten el seu accés des de qualsevol lloc i plataforma.

9 . Dóna suport als alumnes

No tots / es els / les estudiants tenen el mateix nivell de coneixements tècnics , especialment , les coses poden complicárseles a alguns / es quan utilitzes els dispositius pertanyents a l'escola ( iPads , netbooks ... ) o treballen en sistemes operatius que no coneguin . També cal tenir en compte que podrien sentir avergonyits i avergonyides de demanar ajuda quan , se suposa , ells i elles són l'anomenada " Generació Net ".

10 . Integraràs la tecnologia a l'aula

Qualsevol és capaç de trobar recursos eLearning , però necessites ser molt hàbil per integrar-la, holísticament , a la classe , en els plans , en la programació didàctica , combiando teves tècniques d'ensenyament presencial amb les eines i mitjans tecnològics i fent que tot encaixi.

FONT: ESCUELA 20.COM

dimecres, 2 d’abril del 2014

20 CLAUS EDUCATIVES PEL 2020

La Fundació Telefònica ens proposa aquest article de sota des de la seva web. Diu així:
Quins canvis s'han d'aplicar sobre l'Educació per adaptar-se a les necessitats socials, econòmiques i tecnològiques del segle XXI? Quin paper jugaran els professors, les famílies i els propis estudiants en aquest repte? 

Fundación Telefónica es va plantejar el repte de respondre a la pregunta de com hauria de ser l'Educació en el Segle XXI en 2012 i ha treballat en buscar respostes amb un gran debat obert a l'àmbit iberoamericà durant 18 mesos. 

Després 200 aules virtuals amb més de 50.000 docents de 9 països, 70 esdeveniments presencials amb més de 9.000 assistents, i les aportacions de 300 ponents internacionals, hem extret 20 claus que considerem fonamentals per a l'èxit educatiu amb les generacions que ara comencen el seu procés de aprenentatge.