El Kiva –que ja han començat a impulsar també als Països Baixos, el Regne Unit, França, Bèlgica, Itàlia, Estònia, Suècia i els Estats Units– ofereix una vintena de classes als estudiants en tres etapes diferents (a 7 anys, a 10 i a 13). En aquestes sessions, aprenen a reconèixer les diverses formes d’assetjament i fan exercicis per a millorar la convivència. Cada centre que adopta el mètode compta amb un equip de mestres que actuen quan es denuncia un cas d’assetjament. Tanmateix, són tots els docents de l’escola que estan amatents als possibles conflictes i avisen l’equip Kiva perquè se’n faci càrrec.
La clau és l’empatia del grup amb la víctima
La clau del mètode és influir en el grup d’estudiants perquè, en lloc d’acceptar silenciosament una situació d’assetjament o encoratjar l’assetjador, donin suport a la víctima i transmetin d’aquesta manera que no accepten les pràctiques d’abús. L’ambaixada finlandesa a Madrid ha posat un dossier sobre Kiva a disposició de tothom en espanyol. El portal Animal Politico va visitar una escola de Turku (Finlàndia) per comprovar l’aplicació del mètode: