"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dimecres, 31 de desembre del 2014

ÉS MÉS RENTABLE INVERTIR EN INFANTIL QUE A LA BORSA

Al blog de INED21 hem trobat aquest article sobre James Heckman, premi Nobel d'Economia l'any 2000. Heckman ha demostrat amb els seus treballs de recerca que és més rendible invertir en pàrvuls que en borsa.

L'afirmació pot sorprendre, especialment pel fet de barrejar el món de l'educació i el de l'economia. Però és que les dues disciplines s'interrelacionen d'una manera molt intensa.

La inversió en educació és necessària i és fonamental per al desenvolupament de la nostra societat. Són nombrosos els autors que així ho han assenyalat. James Heckman ha analitzat, en concret, la inversió en atenció i educació de la primera infància (AEPI), assenyalant que invertir en aptituds socioculturals del nen -com la motivació o la confiança en si mateix genera més benefici econòmic i social que un altre tipus d'inversions.

Per què és rendible invertir en educació?

Els treballs d'investigació científica dels últims anys han demostrat els beneficis d'una educació primerenca de qualitat. L'equació és simple, a major nivell d'educació, major nivell de renda de la persona.

Theodore Shultz va ser el primer investigador que va assenyalar l'educació com una forma d'inversió. Els seus treballs van demostrar, per primera vegada, que l'educació condueix a les persones a millorar el seu nivell de renda i el seu nivell de benestar. Els seus estudis li van valer el Premi Nobel d'Economia el 1979.

El fracàs escolar és un llast social pel seu impacte en les famílies, la salut i la cohesió social. I el problema té, a més, un impacte directe en les arques públiques, ja que a menor formació menor salari i menor consum. Alguns estudis han quantificat que una persona amb estudis universitaris paga en impostos gairebé el triple que les persones sense estudis.

Les dades són molt rellevants especialment per a aquells països que compten amb un elevat índex d'abandonament prematur dels estudis, com pot ser el cas d'Espanya-amb un índex del 29% enfront del 14% de la UE. I més, si tenim en compte que tot i les múltiples reformes educatives, la taxa es manté pràcticament estable des de fa molts anys.

Per què en educació primerenca?

Els treballs de James Heckman han conclòs que la rendibilitat d'invertir en educació de primera infància és superior a altres tipus d'inversió.

Les conclusions de Heckman destaquen que l'entorn familiar condiciona molt els resultats a què pot aspirar un nen en arribar a l'edat adulta. En concret, parla del "accident del naixement", per referir-se a que l'atzar de néixer en una determinada família constitueix una font important de desigualtat.

La diferència de capacitats entre els nens desafavorits i els de famílies acomodades comença a detectar-se en una edat molt primerenca. El context familiar dels pàrvuls és un factor que permet predir amb força precisió les seves futures capacitats cognitives i socioemotivas.

Si una societat inverteix en educació en edat primerenca, fomenta l'escolaritat, redueix la delinqüència, millora les aptituds dels nens i els condueix a obtenir millors nivells de renda en la seva vida professional futura. Un major nivell de renda repercuteix en millorar la vida de la persona i contribuir amb un major nivell d'impostos a la societat i, per tant, genera un major benestar social. Invertir en mesures que pal·lien les diferències entre els pàrvuls és una inversió rendible.

El professor Heckman assenyala que la formació que es va sumant al llarg de la vida és dinàmica. "Les competències generen competències i la motivació produeix més motivació. Si un nen no té motivació per aprendre i emprendre des dels primers anys, és molt difícil que en l'edat adulta tingui èxit professional i social ". Les seves conclusions indiquen que no es tracta simplement del nivell d'ingressos dels pares. El més important és la qualitat del context familiar i social que els nens troben en la seva infància.

Els primers anys de la vida d'un nen "són decisius per a la gènesi de les aptituds cognitives, mentre que l'adolescència és una etapa important per a la gènesi d'aptituds no cognitives". Heckman assenyala que les mesures que s'apliquen de forma tardana per compensar el desavantatge inicial solen ser més costoses i ineficaces. Les mesures que s'apliquen en els primers anys dels nens són més efectives que les tardanes.

La classe política hauria de tenir molt en compte aquests estudis i intentar dirigir les polítiques públiques a millorar la inversió en educació, ja que l'educació és el passaport al futur ... i no només per a cadascuna de les persones a nivell individual, sinó també per a la societat en el seu conjunt. La importància de l'educació en la nostra societat és una realitat, i més en un moment com l'actual. Els nens són el recurs més important del món i la millor esperança per al futur. No és una proposta superficial, està fonamentada en els resultats de múltiples estudis científics ... i les conclusions coincideixen: millor educació = millor futur.

FONT: http://ined21.com/p7233/

dilluns, 29 de desembre del 2014

HA ARRIBAT EL MOMENT DE REINVENTAR L'EDUCACIÓ

Mikel Aguirregabiria és el responsable d'Innovació Educativa (Biscaia). A l'escola era un bon estudiant tot i que reconeix que el mèrit és relatiu, ja que a tots els mesuraven per igual. Amb aquesta reflexió no és d'estranyar que s'hagi convertit en el coordinador d'Sarezkuntza, el nou pla d'educació digital del govern basc que possibilita, entre moltes altres coses, una major personalització de l'aprenentatge.
En una entrevista realitzada per la plataforma educativa tiching ens explica la seva visió del canvi educatiu.


Com es reinventa un sistema educatiu?
En el nostre cas, hem definit un pla, Sarezkuntza, que en basc vol dir alguna cosa així com "xarxa educació". Creiem que ha arribat el moment de reinventar l'educació i Sarezkuntza, en aquest sentit, és una reformulació que s'ha desenvolupat a través d'un debat obert a tota la comunitat educativa.

Per què és necessària aquesta reformulació?
Per motius pedagògics i metodològics, encara que és cert que ha estat propiciada per solucions tecnològiques. La tecnologia ha canviat la manera en què es treballa en la nostra societat i la manera en què s'aprèn.

Com ha canviat la manera d'aprendre?
La tecnologia permet una educació més ubiqua, com a virtual, multimetodològica i molt més personalitzada que mai. A més, ha canviat la manera en què els recursos més centrals, com els llibres de text, són proveïts a la comunitat.

A què es refereix?
Tenim el coneixement tan a mà que estem davant d'un moment en què hem d'incorporar teories com "aprendre fent", construir sobre els coneixements previs que es tenen en cada moment, experimentar, descobrir, etc. Tot això dóna lloc a una educació radicalment diferent, no només per les TIC, sinó per les metodologies i la manera d'aprendre.

Com es porta a terme tot això?
Primer, posant a l'alumnat com a centre del sistema, com el gran protagonista, emfatitzant els processos d'aprenentatge sobre els d'ensenyament. Aprofitant, d'altra banda, les possibilitats comunicatives de les TIC a les xarxes del professorat, de les famílies, l'alumnat entre si ...

Quines són aquestes possibilitats comunicatives?
Les TIC generen nous rols i relacions, perfeccionen els sistemes d'avaluació i aprenentatge, canvien les fórmules d'equipament i expandeixen el concepte d'aula i horari escolar.

¿I què hi ha de la gestió?
Volem fer un veritable tomb en la gestió educativa fent accessible al professorat, l'alumnat i les famílies tota la informació, que ara està molt disseminada. Això significa tornar a definir molt bé les competències que volem tractar, especialment les competències digitals.

Els professors estan preparats per a aquests canvis?
Els professors saben més del que creuen. En realitat ja tenen competències digitals, perquè utilitzen la tecnologia per a qüestions personals amb força facilitat. Potser encara no han sabut integrar aquests coneixements a l'aula. Només cal que aprenguin a aprofitar tota la potencialitat d'aquest recurs.

Com canvia la figura del professor en aquest context?
Abans el professor tenia 5 funcions que segueixen sent vàlides: programadora, orientadora, informadora, motivadora i avaluadora. Tradicionalment, el professor ha dedicat la major part del temps a la funció informadora, que és precisament la que ara té menys sentit.

Ara hi ha altres fonts d'informació.
I per això la missió informadora del professorat queda atenuada. En canvi, cobren importància altres funcions. El professor comença a ser curador del contingut, guia o, fins i tot, community manager: ha de manejar una comunitat complexa, connectar les famílies i l'alumnat, etc.

Són moltes novetats.
Són rols que no estaven tan destacats quan el professor era l'única autoritat del coneixement. Ara tots tenim accés al coneixement però el professor ha d'ensenyar els alumnes a aprendre junts, a aprendre a aprendre i també ha de potenciar la capacitat de cada un d'ells, buscar el seu talent i demanar l'èxit escolar universal, que no vol dir que tothom hagi de ser mesurat de la mateixa manera.

Estem parlant de personalització?
Sí. Les noves tecnologies són eines que poden afavorir molt la personalització de l'aprenentatge. Permeten individualitzar l'aprenentatge, facilitar la tasca de l'alumne, generar un entorn d'aprenentatge particularitzat, gamificar el procés fent-lo més lúdic, generar reptes que motivin a cada alumne, etc.

Com hauria de ser l'educació del futur?
La millor metodologia és la suma de metodologies. Hauríem assajar un ventall de metodologies que funcionen i combinar-les. I veure a què respon millor cada alumne en concret. En aquest moment la xarxa ens ofereix moltes possibilitats i hem de provar-les totes.


FONT:  tiching

dissabte, 27 de desembre del 2014

CURIOSITATS SOBRE LES NOSTRES TRADICIONS

De vegades plantegem les tradicions com a rutines celebratives sense sentit per això val la pena remenar la web curiositats.cat perquè ens ofereixen una imatge fresca de les tradicions amb informació i curiositats interessant. Us animem a remenar una estona i compartir-ho.dijous, 25 de desembre del 2014

QUANT VALS?

Aquesta història la va enllaçar una companya, l'Anna, al seu facebook i ara la compartim amb vosaltres. Diu:

Una professora a classe treu de la seva cartera un bitllet de 20 euros i l'ensenya als seus alumnes alhora que pregunta: "A qui li agradaria tenir aquest bitllet?". Tots els alumnes aixequen la mà.

Llavors la professora agafa el bitllet i l'arruga, fent una bola. Fins i tot ho l'esquinça una miqueta en una cantonada. "Qui el segueix volent?". Tots els alumnes van tornar a aixecar la mà.

Finalment, la professora tira el bitllet a terra i el trepitja repetidament, dient: "Encara voleu aquest bitllet?". Tots els alumnes van respondre que sí.

Llavors la professora els va dir:

"Espero que d'aquí aprengueu una lliçó important avui. Encara que he arrugat el bitllet, l'he trepitjat i tirat a terra ... tots heu volgut tenir el bitllet perquè el seu valor no havia canviat, seguien sent 20 euros.

Moltes vegades a la vida t'ofenen, hi ha persones que et rebutgen i els esdeveniments et sacsegen, deixant-te fet una bola o tirat a terra. Sents que no vals res, però recorda, el teu valor no canviarà MAI per la gent que realment t'estima. Fins i tot en els dies en què sentis que estàs en el teu pitjor moment, el teu valor segueix sent el mateix, per molt arrugat que estiguis ".

dimarts, 23 de desembre del 2014

DESPERTA'M EL COR

Des del blog us convido a col·laborar amb www.despertamelcor.cat . Són un grup d'artistes que necessiten col·laboració per fer realitat un projecte musical ple de valors i qualitat.

Us convido a escoltar i veure aquest vídeo de sota. La cançó "Ets Nadal" us la podeu descarregar en MP3 des de la seva web.

diumenge, 21 de desembre del 2014

APRENDRE TEXTOS

Aprendre textos és una web desenvolupada per  l'Ana Teberosky i el seu equip, al servei de la formació i actualització dels mestres de l'Educació Infantil i Primària envers l'ensenyament i l'aprenentatge del llenguatge oral i escrit.

Podeu anar a: 

divendres, 19 de desembre del 2014

JUSTIFICANT AL MESTRE DE L'ESCOLA

Una companya, la Irene, em fa arribar aquesta fantàstica i senzilla història que fa uns dies que ronda per la xarxa. Diu així:


Avui he hagut de fer-li un justificant al meu fill per al seu mestre de l'Institut, ja que ha faltat perquè ha anat al metge. 

Evidentment, ho he redactat correctament, dirigint-me a ell de vostè i iniciant l'escrit amb un "Benvolgut Sr. professor".

 
Quan el meu fill ho ha llegit s'ha quedat esbalaït i m'ha preguntat perquè escrivia un simple justificant amb tanta correcció, ja que solament era pel profe. 

I ha afegit: Ni que fos el president del govern.

 
I li he respost el següent:
 
Benvolgut fill, possiblement, un mestre, és una de les poques persones en aquest món a les quals deus respecte, ja que d'ell depèn que en el futur siguis una persona educada i amb coneixements.
 
D'ell depenen, també, els presidents de govern i qualsevol altra professió.

Per les seves classes han passat totes les persones que ens trobarem en la nostra vida.

 
President de govern, pot ser qualsevol, com pots veure en els últims temps.
 
Mestres només poden ser uns pocs, únicament els disposats a portar una vida de lliurament i esforç, inculcant valors i coneixements al ben més preuat d'un pare: els seus fills.
 
Tots els dies cedeixo el meu lloc al mestre, durant gran part del dia, perquè col·labori amb la teva educació, però MAI permetria que un president del govern ho fes.
 
És per això, que li demostro respecte, i afecte. 
 
Si aquest justificant fora per a un president de govern, possiblement ni tan sols ho escriuria, perquè a un president de govern, a qualsevol president de qualsevol govern, li importa poc la teva educació.
 
M'ha mirat somrient, i m'ha dit: tens raó.dilluns, 15 de desembre del 2014

VISITA A L' EKÄNGSSKOLA

La vida de tant en tant et regala experiències i aquest és el cas, gràcies al Projecte Comenius del Col·legi Maristes Montserrat de Lleida ( Young European Artists - YEA) un grup de 6 alumnes de 6è de primària i dos mestres varem visitar l'Ekängsskola (Suècia).
En aquesta escola vam conviure 3 dies amb mestres, alumnes i famílies. Viure amb ells el dia a dia ens va deixar moltes reflexions que volem compartir amb vosaltres. En desenvolupem 4 de molt senzilles :

La primera que salta a la vista és que en tot allò que fan es prioritza l'autonomia dels alumnes, tenen l'objectiu de potenciar la seva autoeficiència i cuiden l'espai, l'organització, les pautes i el material perquè així sigui. Fins i tot vam veure una farmaciola self service a la seva alçada...increïble. Al menjador van a dinar amb els mestres, cadascú agafa el menjar que vol i quan acaba neteja el seu lloc de taula, recull les restes orgàniques i torna plats i coberts a la cuina, vam observar que es tira poc menjar.

Una altra observació era l'ambient a les aules, els alumnes tenien llibertat de moviment per desplaçar-se i anar a buscar material o canviar de lloc de treball (les aules tenen molt espai). Tot i això ho feien en silenci i parlaven sense fer gens de xivarri per no molestar a la resta de companys, ho tenen molt integrat.

Els mestres a primera hora del matí explicaven l'horari del dia (de 8h a 14h) als alumnes, després deixaven una estona de debat on parlaven ordenadament i llavors la mestra donava per iniciada la classe. Les explicacions dels mestres eren senzilles i breus, dedicaven el seu temps a passar per totes les taules i anar aconsellant als nois i noies en allò que preguntaven. Ens va sorprendre la proximitat i empatia del professorat, el seu tracte cordial i proper amb els alumnes fomentava un bon ambient i complicitat.

Per acabar ens va cridar l'atenció la seva practicitat en tot, utilitzen pocs llibres de text, la seva Administració els facilita molts recursos curriculars de qualitat (llibres, material digital,...) fan molta producció escrita en llibretes i folis, cada setmana a la mateixa agenda fan una síntesi escrita, tenen classes desdoblades de costura i de fusteria, sempre exposen les produccions dels alumnes a les aules i al passadís, el material és comú i sempre disponible dins de l'aula, a la classe hi ha pala i escombra per recollir allò que embruten, tenen una mini cuina amb pica d'aigua a totes les aules, també espais annexos per anar a llegir quan acaben les activitats,... i molt més.

Us convidem a veure un recull fotogràfic que il·lustra la nostra exposició.
divendres, 12 de desembre del 2014

ELS 7 MANAMENTS


30A la web de c4etrends  hem trobat aquesta senzilla i autèntica proposta sobre 7 manaments o motors que mouen persones i també entitats. Diu així: Les persones i institucions sanes sempre es plantegen com seguir creixent. Com aconseguir aquesta contínua millora? Hem pensat que hi ha 7 motors que eleven el treball de persones i institucions a una altra dimensió. Els compartim amb els lectors sabent que som els primers que han de buscar-los.


1. Afany d'aprendre. Les organitzacions i persones en declivi han deixat de sorprendre i aprendre, tant dels fracassos com dels èxits.
2. Amor a la veritat. Hem de ser dones i homes de paraula, empreses i institucions de fiar. Les mentides tenen les potes molt curtes. La veritat, en canvi, sempre troba la manera de sortir a la llum.
3. Bon humor. L'humor humanitza les relacions personals i professionals. Si a la teva empresa la gent no riu, mal assumpte. Cal prendre el bon humor de debò.
4. Coratge. Si les idees que defenses són valuoses, hi haurà persones i institucions a les quals no els agradaran. Toca ser valents; lluitar amb llanço i decisió.
5. Esperança. Més enllà del simple optimisme, l'esperança ens recorda que el millor està per arribar, tant en nosaltres com en els altres. Ens fa molt bé.
6. Inconformisme. La "autocomplaença" pot ser letal. Estem millorant? ¿Som el "borni" al país dels cecs? Preguntes que ens hem de fer sovint per fugir de la mediocritat.
7. Unitat. La dispersió ens fa irrellevants; de fet, molts talents es marceixen per individualisme. Cal arribar a ser com una gran orquestra, on la diversitat dels instruments treballa per a l'harmonia del conjunt.

Portem un temps madurant la llista, però segur que falten coses. Ens agrada que sigui una llista de 7, un nombre de plenitud. En tot cas, durant les vacances seguirem pensant i ens encantarà escoltar opinions dels lectors. A seguir millorant!

FONT: c4etrends

dimarts, 9 de desembre del 2014

DECÀLEG LLEIDATÀ PER LA BONA EDUCACIÓ

Des del blog de "lo fill de pagès" us convidem a llegir aquest simpàtic i assenyat decàleg educatiu. Diu així:
Decàleg d’educació en lleidatà

     1.   Donemli vacacions pagades a lo Wert. Que lo Monago li trego un bitllet a Canàries, pro lo bitllet que sigo només d’anada. Jal pagarem entre tots, cap poblema. Sisquere lo que passo davant sapigo de la fenya que fa.

2.    Astimar als xiquets i xiquetes per molt tremendos que sigon i encara que façon perdre la pacència.

3.    Tancar en un cuarto a un sarpat de mestres de tots los colegits durant un any per fer una llei d’educació com Déu mana. Si voleu que vaigo bé pareuconte que la majoria sigon mestres d’infantil... i, si pot ser, que los trion la canalla que quan  volen tenen prou conaixement.

4.    Que aprengon a parlar bé (no com naltros) que per la vida és una nicisitat.

5.    Ansenyar la canalla a aspavilarse que sigon capaços de fer per lo seu conte.

6.    Que sapigon pensar, raonar i que no es dixon anganyar per algun tarambana.

7.    Les maquinetes o los mòbils san de saber fer na però que no sigon viciats que ho façon servir quan faigo falta.

8.    Fer ecxercici o algun deport quels agrado perquè si han d’anar a la torre per ajudar als padrins a collir mansanes o arrencar patates han d’astar ben valents.

9.    Respectar los altres, fer amics i amigues, no fer mal a ningú i no dir paraulotes...només algunes de lleidatanes com onvaparà, ostimeta o cagonlou. Aquestes són permitides.

10.  Si feu ansactament tot lo dit i los pares, mares i mestres aneu a una no us podrà parar ni cristo i los xiquets i xiquetes siran feliços que es lo que conta de viritat.

Au, que vaigo bé !


diumenge, 7 de desembre del 2014

10 FRASES SOBRE INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Al facebook de l'Ester, una companya, hem trobat aquestes 10 frases sobre intel·ligència emocional que val la pena llegir. La font de recollida és el blog Justifica tu respuesta de Santiago Moll. 

1. Com més oberts estiguem als nostres propis sentiments, millor podrem llegir els dels altres. Daniel Goleman.

2. Alguns troben el silenci insuportable perquè tenen massa soroll dins d'ells mateixos. Robert Fripp.

3. Si no actues com penses, vas a acabar pensant com actues. Blaise Pascal.

4. La confiança, com l'art, mai prové de tenir totes les respostes, sinó d'estar obert a totes les preguntes.  Earl Gray Stevens.

5. Qui no comprèn una mirada tampoc comprendrà una llarga explicació.  Proverbi àrab.

6. Si abordes una situació com un assumpte de vida o mort, moriràs moltes vegades. Adam Smith.

7. No deixis que les percepcions limitades dels altres et defineixin. Virginia Satir.

8. La intel·ligència emocional no és el contrari de la intel·ligència, no és el triomf del cor sobre el cap. És l'única intersecció de les dues. David Carusso.

9. La manera que veiem el problema és el problema. Stephen R. Covey.


10. Els veritables oients empàtics poden sentir, fins i tot,  el que es diu en el silenci. El més important en la comunicació és sentir el que no s'està dient. Peter F. Drunker.


divendres, 5 de desembre del 2014

COM UTILITZAR LES MANS PER PARLAR EN PÚBLIC

Des de l'espai declamatoria.com Sebastián Lora ens explica de manera breu i clara com utilitzar bé les mans quan fem exposicions orals. El vídeo que presentem només dura 2 minuts i val molt la pena perquè en poc temps Sebastián Lora ens resumeix aspectes claus i pràctics per millorar la nostra expressió gestual.


dijous, 4 de desembre del 2014

ELS RISCOS DE DEIXAR D'ESCRIURE A MÀ

Ahir varem publicar un article on s'explicava que la cal·ligrafia quedava relegada en la nova llei educativa de Finlàndia. Avui el nostre company Jordi ens envia un article que postula ben bé el contrari. Sigui com sigui per fer-nos la nostra opinió haurem de llegir-los tots dos.
Aquest que us presentem és un resum de la secció de societat del diari ABC i diu:

És sorprenent la facilitat amb què els més petits s'adapten a la «era digital». Els més espavilats, amb tot just tres anys són capaços ja de teclejar el seu nom al mòbil dels seus pares i enviar-lo, juntament amb un munt d'icones, per whatsapp, per a alegria dels seus orgullosos progenitors. I els propis plans educatius fomenten cada vegada més l'ús de les noves tecnologies, de manera que la tauleta comença a ser una eina tan habitual com ho havia estat sempre el quadern.

Aparentment, es podria pensar que així aprenen abans a reconèixer les lletres i sembla que les llargues hores que invertíem en cal·ligrafia les generacions anteriors estarien de més. La rapidesa amb que l'ordinador s'introdueix en les aules redueix el temps que els xavals han d'esforçar-se a escriure a mà. Però, té alguna repercussió en el rendiment acadèmic?

Neurocientífics i psicopedagogs s'ho plantegen. Escriure a mà té els seus avantatges enfront de l'ús del teclat. Entre elles, facilita un millor coneixement de l'ortografia, una major fluïdesa d'idees a l'hora d'escriure redaccions, millor capacitat de lectura i, a més, potencia la memòria.

Els estudis de neuroimatge evidencien que el cervell s'activa més quan s'escriu que quan es tecleja. En el primer cas es crea una representació interna de les lletres que involucra la integració de les àrees visuals i motores del cervell. A més, s'activen àrees relacionades amb l'ortografia, so i significat de les paraules. Aquestes àrees es solapen amb altres fonamentals en la producció i comprensió del llenguatge, així com en la comprensió de la lectura, el que podria explicar les habilitats que potencien amb l'escriptura.

Per contra, quan els nens es limiten a teclejar, simplement estan representant en el seu cervell un esquema del teclat, segons un estudi de la Universitat d'Indiana publicat en «Frontiers in Psychology».

Major esforç mental
Aprendre a escriure a mà és un procés més complex que teclejar unes lletres i exigeix que el cervell s'esforci més. Cal fer una representació mental de les lletres que es van a escriure, i això suposa un major esforç mental que a llarga és rendible, explica Joan Lupiáñez, director del grup de Neurociència Cognitiva de la Universitat de Granada. Els caràcters que els nens s'esforcen a posar per escrit no són sempre iguals, com els d'impremta, i això els ajuda també a generalitzar ia internalitzar els trets essencials amb els quals es representa cada lletra, independentment de la destresa amb què es representi, afegeix. Aquest aprenentatge tan profund que propicia l'escriptura els ajuda després a reconèixer millor els signes que llegeixen, de manera que la comprensió lectora també augmenta.

I els avantatges s'estenen més enllà dels primers anys. Prendre notes amb l'ordinador és menys efectiu per l'aprenentatge que fer-ho a mà, segons un estudi publicat aquest mes a la revista «Pychological Science». Els que agafen els seus apunts a mà tenen un aprenentatge més profund dels conceptes, mentre que els que teclegen tenen un record més literal, però menys memòria dels aspectes conceptuals importants de la classe, apunta Lupiáñez, que l'ha comprovat amb els seus alumnes.

En qualsevol cas, assenyala, l'important és l'ús que es faci de l'ordinador, que pot ser molt útil si s'utilitza adequadament, perquè evita memoritzar dades que poden buscar a internet però exigeix tenir les idees clares per saber com trobar-los. «L'important no és escriptura a mà davant ordinador, sinó que a mà processem la informació d'una manera molt més activa que si fem servir el teclat. Perquè el cervell aprengui has de reptar, posar-li al límit del que sap i el que no. I així és com va adquirint nous coneixements de forma sòlida », conclou.

El psicopedagog Pau Canosa també defensa l'escriptura a mà, ja que, «és sempre preferible el procés que activi més àrees cerebrals, perquè provoca millors aprenentatges, més profunds i duradors». «En escriure a mà -explica-, els moviments que hem de realitzar deixen una empremta motora al cervell que facilita el posterior reconeixement de les lletres i de les paraules. És a dir, que ajuda a un millor aprenentatge de la lectura ». Segons Canosa, professor al Centre Universitari Villanueva de Madrid i sotsdirector de Docència de Foment de Centres d'Ensenyament, «la representació de cada lletra, de la seva grafia, es fixa molt millor en escriure a mà que en fer-ho amb el teclat».

Amb la grafomotricitat, afegeix, es desenvolupen la discriminació auditiva i visual, l'organització espai-temporal, la correcta pressió i comprensió de l'instrument d'escriptura i el domini de la mà, entre altres habilitats.

Un col·legi on els alumnes escriuen els seus llibres de text

En el col·legi públic Pare Coloma de Madrid no hi ha llibres de text. O, millor dit, els elaboren a mà els mateixos alumnes en el quadern. A més de suposar un estalvi, això obeeix a la importància que el centre dóna a la cal·ligrafia. «Aprendre a escriure no només implica aprendre les lletres i els números, sinó també habilitats com el control motor, la memòria i la capacitat de processar pensaments coherents en un ordre lògic», opina la directora, Carmen Pascual.


FONT: ABC

dimecres, 3 de desembre del 2014

LA CAL·LIGRAFIA, UN EXERCICI EN QÜESTIÓ
Hem llegit aquest article sobre cal·ligrafia a la secció digital de La Vanguàrdia. Diu així:

Les escoles de Finlàndia, referent educatiu d'Europa, deixaran d'invertir tant de temps en escriure a mà. Aquesta lletra seguida tan típica del col·legi ja no s'ensenyarà. En lloc de cal·ligrafia tradicional els alumnes aprendran a escriure en ordinador (teclat de tauleta o portàtil) i també a mà amb lletra de pal, separada. Això sí que serà obligatori. El d'escriure amb lletra cal·ligràfica passarà a ser només una opció, i els mestres no tindran per què ensenyar-la.El pas donat per Finlàndia ha encès el debat sobre l'escriptura, que ja porta cua en moltes escoles de tot el continent, també a Espanya. En un moment en què els adults escriuen, bàsicament, mitjançant teclats, té sentit invertir hores i hores perquè un nen ajunti les lletres de manera bella amb un llapis?

Aquesta és la pregunta que els responsables de l'Institut Nacional d'Educació finlandès -dependent del Ministeri d'Educació- s'han plantejat. Finlàndia modifica el seu currículum escolar cada deu anys. Tot el 2014 l'han dedicat a reflexionar sobre les noves competències que han d'aprendre els seus alumnes, amb grups de treball a tot el país i un debat públic molt participatiu. Una de les conclusions més controvertides ha estat la de deixar enrere la cal·ligrafia i en canvi donar més protagonisme al teclat. L'ordinador desplaça l'escriptura a mà.

L'Institut Nacional d'Educació ha decidit que la cal·ligrafia ja no formarà part del currículum escolar de Finlàndia a partir del curs 2016-2017. "Els alumnes si continuaran escrivint a mà de forma obligatòria, però aprendran a fer-ho amb lletra simplificada, separada, com la de la impremta", confirma Minna Harmanen, responsable de l'Institut, a través de conversa telefònica. "A més, les escoles ensenyaran a escriure en un teclat des del primer curs de primària", continua Harmanen. Els alumnes finlandesos comencen l'escola als set anys, no als tres com a Espanya.

Els responsables educatius del país consideren que els estudiants passen molt de temps aprenent la lletra seguida. Una cal·ligrafia que s'abandona al llarg del temps i que a més no veuen enlloc a part de l'escola. Pràcticament tot el que llegeixen està escrit amb lletra d'impremta (o pal). Com la d'aquest diari, per exemple, com la de qualsevol llibre, qualsevol anunci o qualsevol correu electrònic. Així que tot aquest temps, asseguren, el poden invertir en altres qüestions. A la comprensió lectora o la redacció, a aprendre a expressar idees en un text escrit. La forma com es construeixi -amb lletra de pal, cal·ligràfica o en ordinador- seria una cosa secundària, opinen. "Avui dia ensenyem els dos tipus d'escriptura, i realment deixar la cal·ligrafia ha suposat un xoc per part de la societat", explica Pekka Tukonen, director de l'escola de Järvenpää -al sud de Finlàndia-, també en entrevista telefònica .

"Encara no tinc una opinió formada sobre com afectarà a l'aprenentatge, si serà positiu o no, caldrà veure, en el meu municipi crec que les escoles seguiran ensenyant cal·ligrafia", assenyala Tukonen, que va ser professor en un institut de Sant Cugat del Vallès durant els anys 90. En tot cas, Finlàndia segueix la línia d'alguns organismes internacionals. Les proves Pisa, la macro avaluació de l'OCDE que mesura el coneixement dels alumnes de 15 anys, es faran en format digital a partir d'ara. Els alumnes hauran de contestar les preguntes amb un ordinador, no escriuran a mà. En l'última edició, en la que Finlàndia va tornar a coronar la llista de països europeus, ja es va incloure una part dels exercicis en format digital.

"Finlàndia ha introduït un canvi totalment disruptiu", considera Miquel Àngel Prats, coordinador del grau d'Educació Infantil a la facultat de Blanquerna-URL i especialista en tecnologia i educació. "És normal que part dels seus professors posin reticències", afegeix. Però Prats també entén el plantejament del Ministeri d'Educació finlandès: "La lletra seguida, de cal·ligrafia, costa molt perquè exigeix un domini més perfecte de la mà, als nens els és més fàcil escriure amb lletra de pal, i aquesta és la raó per la qual Finlàndia ha decidit abandonar la cal·ligrafia; els facilita les coses i poden invertir el temps en altres qüestions ".

A les escoles en què Prats ha ajudat a introduir elements de noves tecnologies combinen l'escriptura a mà, amb cal·ligrafia inclosa, i l'ús de portàtils. I no creu que els col·legis d'aquí vagin a fer un salt com el finlandès, almenys no de moment. El Departament d'Ensenyament, per la seva banda, considera també que les dues opcions, cal·ligrafia i noves tecnologies, poden combinar-se.

Però la realitat és que cada vegada més escoles de Catalunya abandonen l'ensenyament de l'escriptura cal·ligràfica. "És un debat obert en molts centres, i la majoria està optant per l'escriptura d'impremta", afirma Maria Antònia Miret, especialista en lectoescriptura de Blanquerna i assessora d'escoles. "Els mestres posen moltes hores a ensenyar cal·ligrafia, els alumnes passen moltíssim temps practicant: primer aprenen a escriure amb lletra de pal, després fan exercicis per millorar la motricitat de la mà i els dits, com les sanefes, i al final aprenen la lletra seguida, un tipus de grafia que només veuen dins de les parets de l'escola ", explica. I els alumnes s'avorreixen en tot aquest procés. Miret sí defensa que l'escriptura a mà, ja sigui amb lletra de pal o cal·ligràfica, millora la lateralitat, ajuda a fixar coneixements, a estructurar l'espai i també el pensament. "L'important és que s'escrigui, no tant el com".

FONT: La Vanguàrdia

dilluns, 1 de desembre del 2014

20 ENIGMES

A l'espai web ACERTIJOS Y JUEGOS hem trobat un recull d'enigmes molt interessant que podeu fer servir per jugar en família o per plantejar algun repte als vostres alumnes. Compartim amb vosaltres una tria de 20 enigmes.

Sobretot no feu trampes i proveu d'endevinar les respostes sense mirar el solucionari de sota.


30) Un gos està lligat pel coll a una corda de 2 metres de longitud. Com podrà arribar a un saborós os situat a 4 metres d'ell?

31) El reverend Horaci Buenaspalabras anuncia que cert dia, a certa hora, realitzaria un gran miracle: durant vint minuts caminaria sobre la superfície del riu Hudson sense enfonsar-se en les seves aigües. Una gran multitud es va reunir per presenciar la gesta. El reverend Buenaspalabras  va realitzar exactament el que va afirmar que faria. Com ho va poder arreglar?

32) Si per cuinar un ou dur (s'entén de gallina) calen 8 minuts. Quant de temps es necessitarà per fer tres ous durs?

33) Un camió es queda encallat en creuar per sota d'un pont. Li sobren tot just dos centímetres. Se t'ocorre algun consell per donar-li al conductor?

34) On hi ha més peix a la terra o al mar?

35) Què té Adam endavant que Eva té enrere?

36) Què va passar el 17 de juliol de 1999 entre les 5 i les 6 del matí a Salsipuedes, pintoresc poble de la província de Còrdova?

37) Quan Déu va formar Adam, on li va posar la mà?

38) Com es pot portar aigua en un colador?

39) Et caus d'una escala de 6 metres i aterres sobre un camí de ciment, però no et llàstimes! Per què no?

40) Quina és la quantitat més petita de peixos que poden nedar amb aquesta formació: 2 peixos davant d'un peix, 2 peixos darrere d'un peix, i un peix entre 2 peixos?

41) Carolina viu al pis dinou d'un edifici. Cada vegada que puja a l'ascensor en planta baixa, prem el botó del quart pis, surt i camina la resta del camí cap amunt. Quan deixa el seu apartament, però, pren l'ascensor tot el trajecte fins a baix. Carolina preferiria anar en ascensor abans de caminar, així que per què fa això?

42) El teu interruptor de la llum és a la paret oposada a la del llit. No obstant això, pots apagar la llum i després saltar al llit abans que la cambra quedi fosc. No hi ha aparells especials en joc. Com és possible?

43) "Aquest lloro és capaç de repetir tot el que senti", li va assegurar a la senyora l'amo de la ocelleria. Però una setmana després, la senyora que el va comprar estava de tornada a la botiga, protestant perquè el lloro no deia ni una sola paraula. I no obstant això, el venedor no havia mentit. Podrà vostè. Explicar?

44) Una ampolla de vi, taponada amb un suro està plena fins a la meitat. Què podem fer per beure el vi sense treure el suro ni trencar l'ampolla?

45) A l'entrar una nit de molt vent en un refugi de muntanya, es troba UD. amb que té una sola llumí i hi ha, sobre la taula una espelma, i en la xemeneia uns troncs. Què encendria primer?

46) Com poden romandre dues persones a peu sobre un full de diari a un mateix temps, sense que puguin tocar-se, encara que volguessin? Naturalment, no es pot trepitjar fora del diari.

47) Un bóta ple de vi pesa 35 kg. Quan està ple just fins a la meitat, pesa 19 kg. Quant pesa la bóta buit?

48)  Aquell any va recórrer 5.000 quilòmetres canviant regularment les rodes, inclosa la de recanvi, perquè es desgastessin per igual. En arribar al quilòmetre 5.000, durant quants quilòmetres ha estat utilitzada cada roda?

49) Joc de daus. Li proposes a un amic o amiga que faci una columna amb ells estant tu d'esquena per no veure com els posa i li dius que després d'una sola mirada a la columna podràs endevinar la suma dels nombres que es troben entre donat i donat i entre primer donat i la taula (total de 7 cares). Saps calcular?

50) Tenir llibres a casa no té molt de mèrit. El lloable és llegir-los. A la prestatgeria de casa tinc el Quixot en dos magnífics toms. El primer tom té 683 pàgines i el segon 539. Un erudit corc que els ha vist ha aconseguit cavar una galeria que va des de la primera pàgina del tom 1 fins a la darrera del tom 2, a part de les saboroses tapes. El disgust ha estat gran i he d'avaluar els danys per portar-los a reparar. Em pots ajudar? Digues quantes pàgines ha perforat el famolenc corc.


Solucions:
30) Només s'ha de dirigir cap a l'os el més aviat possible, ja que està situat a 2 metres de l'altre costat de l'arbre.
31) El riu Hudson estava gelat quan el reverend Buenaspalabras es va passejar sobre les seves aigües.
32) Els mateixos 8 minuts, si els ponès junts a l'olla.
33) Desinflar una mica els pneumàtics.
34) A la terra. El mar està ple de peixos, encara no peixos.
35) La lletra A.
36) Una hora.
 37) En el braç
38) Congelada
39) Estaves parat sobre l'últim esglaó de baix de l'escala, o potser l'escala estava estesa sobre el pis.
40) Tres peixos en fila
41) Carolina és una nena petita i només pot arribar al botó del quart pis. Pot baixar sense problemes perquè no té inconvenients a aconseguir el botó de la planta baixa.
42) Fica't al llit mentre encara hi hagi llum fora i estaràs al llit abans que el quart quedi a les fosques
43) El lloro era sord.
44) Enfonsar el suro a l'ampolla.
45) La llumí, no hi ha dubte.
46) Senzillament, situem la plana del diari al llindar d'una porta oberta. Una persona es situa de peu a un dels costats, i l'altra, un cop tancada la porta, l'altre. El full de fusta els impedeix tocar-se sense haver de trepitjar fora del diari.
47) Si la bóta ple al màxim pesa 35 quilos i quan conté només la meitat de vi pesa19, el pes del vi que s'ha tret és de 35-19 = 16 quilos (mig bóta). Tot el vi de la bóta pesés 16 + 2 = 32 quilos, de manera que la bóta tindrà un pes de 35-32 = 3 quilos.
48) Com cada roda s'ha utilitzat durant les 4/5 parts del viatge haurà fet 4.000 quilòmetres. Cal no oblidar que el cotxe utilitza 4 rodes alhora ....
49) Tenint en compte que les cares oposades dels quatre sumen sempre 7, la suma de les vuit cares serà sempre 28 (4 x 7). Així, per saber quant sumen les 7 cares ocultes et bastarà amb restar de 28 el valor de la cara superior del costat que està damunt de tots. Si és un 5, la suma serà 28-5 = 23, etc.
50) Només les 2 pàgines esmentades. Si no t'ho creus, miren com queden col·locats els 2 volums en un prestatge i veuràs que la primera pàgina del primer tom queda al costat de la una pagina del segon tom, estant separades només per una tapa de cada volum.