"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dijous, 30 d’agost del 2012

FORTALESES I VIRTUTS

"L'optimisme s'adquireix" - Martin Seligman

Dins el context de la psicologia positiva hi ha una classificació presentada en el manual "Character Strengths and Virtues. A handbook and classification", elaborat per Peterson i Seligman (2004).
Aquesta classificació recull el colossal treball de recerca sobre els valors, realitzat per la Fundació Mayerson, i dirigit per Christopher Peterson i Martin Seligman, va abastar la investigació dels valors més reconeguts de la humanitat per totes les cultures, recollida en els principals textos religiosos i filosòfics, que inclou la filosofia grega, la Bíblia, el Talmud, l'Alcorà, la filosofia oriental, entre d'altres. L'estudi va concloure amb el descobriment que en totes aquestes fonts es valoren 6 virtuts essencials que conformen 24 valors o "fortaleses del caràcter ".


Martín Silegman i Christopher Paterson en la seva investigació per determinar les característiques bàsiques de les fortaleses de l'ésser humà es van basar en tres criteris

  1. Entitat pròpia de la virtut: Que fos destacable i recognoscible.
  2. Universalitat: que fossin virtuts reconegudes en totes les cultures.
  3. Que es poguessin aprendre: Que aquestes virtuts es poguessin fomentar, educar i perfeccionar.

Les 24 fortaleses s'agrupen en 6 categories: saviesa i coneixement, coratge, humanitat, justícia, moderació (temprança) i transcendència, les quals detallem a continuació:


1-
Saviesa i coneixement: Fortaleses cognitives que impliquen l'adquisició i l'ús del coneixement.


2-
Coratge: Fortaleses emocionals que impliquen la consecució de metes davant situacions de dificultat, externa o interna.


3-
Humanitat: Fortaleses interpersonals que impliquen cuidar i oferir amistat i afecte als altres.


4-
Justícia: Fortaleses cíviques que comporten una vida en comunitat saludable.


5-
Moderació (temprança): Fortaleses que ens protegeixen contra els excessos.


6-
Transcendència: Fortaleses que forgen connexions amb la immensitat de l'univers i proveeixen de significat la vida.

Aquests sis grups de virtuts, es troben al seu torn dividides en les següents 24 fortaleses:

Saviesa i coneixement: 1.Curiosidad, interès pel món; 2.Amor pel coneixement i l'aprenentatge, 3.Judici, pensament crític, mentalitat oberta, 4.Ingeni, originalitat, creativitat, intel·ligència pràctica, i 5.Perspectiva

Coratge: 6.Valentía, 7.Perseverancia i diligència; 8.Integridad, honestedat, autenticitat, i 9.Vitalidad i passió per les coses.

Humanitat: 10.Amor, afecció, capacitat d'estimar i ser estimat, 11.Simpatía, amabilitat, generositat, i 12.Inteligencia emocional, personal i social.

Justícia: 13.Ciudadanía, civisme, lleialtat, treball en equip, 14.Sentido de la justícia, equitat, 15.
Lideratge; 16.Capacidad de perdonar, misericòrdia, 17.Modestia, humilitat, 18.Prudencia, discreció, cautela, i 19.Auto-control, autoregulació.

Transcendència: 20.Apreciación de la bellesa i l'excel·lència, capacitat de sorpresa, 21.Gratitud, 22.Esperanza, optimisme, projecció cap al futur; 23.Sentit de  l'humor, i 24.Espiritualidad, fe, sentit religiós.

Les fortaleses del caràcter representen el millor del llegat de la humanitat. Són la base per al creixement i l'efectivitat personal, el benestar i el desenvolupament de la potencialitat de cada persona. En ser desenvolupades actuen com a barreres per a la prevenció dels trastorns metalls, les disfuncionalitats i les misèries humanes.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada