"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dijous, 23 d’agost del 2012

AVANTPROJECTE DE LA LLEI D'EDUCACIÓ

El Ministeri d'Educació ha iniciat un procés per gestar una nova llei educativa. Des de la web del ministeri podem accedir a la documentació de l'avantprojecte que proposen. També ofereixen un correu per fer arribar propostes. El correu de contacte és:

La tramitació de les propostes aportades es recullen en aquest document:
 
En un article publicat a La Vanguardia informen de les novetats bàsiques de la futura llei. Bàsicament diuen que :
L'avantprojecte, que serà debatut aquesta tardor amb el sector educatiu i enviat al Congrés dels Diputats abans de Nadal, també preveu reduir el nombre d'assignatures i augmentar en un 25% les hores lectives en les denominades matèries instrumentals -Matemàtiques, Llengua i Idiomes-, tant a l'ESO com a batxillerat. El ministeri pretén que tota la reforma entri gradualment en vigor al llarg dels pròxims tres anys, començant el curs 2012-2013 amb primària.
ELS FILTRES / En la prova de final de primària, segons ha explicat Wert, s'exigirà als alumnes coneixements i habilitats bàsiques imprescindibles com saber llegir i escriure, i tenir coneixements bàsics de Matemàtiques i llengua estrangera. No superar aquesta prova significarà que l'alumne haurà de tornar a cursar 6è curs (últim) de primària si no hagués repetit durant aquesta etapa. Si ja hagués repetit, passaria a l'ESO amb un informe sobre les necessitats de millora i reforços i suports que necessita.
La següent etapa, l'ESO, mantindrà els quatre cursos. Els alumnes que la superin obtindran el corresponent títol, però hauran d'aprovar la següent «revàlida» per poder cursar els estudis postobligatoris de batxillerat o de FP.
La tercera avaluació, amb què l'Executiu es vol assegurar que el sistema tindrà més qualitat, es realitzarà després d'haver superat els dos cursos d'aquesta educació superior. Serà imprescindible per obtenir el títol i optar a estudis universitaris. Per calcular la nota la qualificació dels cursos de batxillerat tindrà un valor del 60% i la de la prova, del 40%, però serà necessari almenys aprovar-la amb un 5.
La nova arquitectura del sistema educatiu deixa en mans de les universitats -cosa que exigirà una reforma de la LOU- la convocatòria dels exàmens que estimin oportuns centrats en les carreres que imparteixen. En qualsevol cas, desapareixerà l'actual prova d'accés a la universitat (PAU) o selectivitat. Wert justifica la seva retirada per considerar que és poc efectiva i que el nou model s'assembla més als implantats a Europa.

Per llegir l'aricle complet: LA VANGUARDIA

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada