"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dilluns, 11 de juny del 2012

BONA NOTÍCIA, BONA EDUCACIÓ!


Una bona notícia... l’educació està canviant i ho està fent a millor des del treball de molts educadors i educadores d’arreu.
Els grans canvis que es veuen a les escoles tenen moltes variables però hi ha 5 grans temes que sorgeixen amb força. Estem veient que:

 1- Cada vegada més l’alumne deixa de ser objecte passiu per convertir-se en un alumne com a subjecte actiu. Els educadors cada vegada fan millors propostes d’activitats on els alumnes tenen reptes i pautes per superar-los. També en moltes aules i en moltes escoles els alumnes participen en la gestió de l’aula de manera activa (comissions, responsabilitats, encarregats,...).

2- Estem superant el coneixement memoritzat i mecànic a les escoles, s’està apostant més decididament per un coneixement reflexiu i raonat. Es poden memoritzar moltes coses que no es comprenen però mai les podem explicar si no les entenem bé.

3- Estem passant de presentar el coneixement com a resultat final, a la investigació per trobar el coneixement. És bàsic ensenyar processos als alumnes perquè aprenguin a buscar, ordenar, descobrir i generar coneixements pel seu compte.

4- S’estan creant escenaris metodològics com els projectes, l’ABP (aprenentage basat en problemes), les webquest, els grups de treball cooperatiu o d’altres. En aquestes activitats d’aprenentatge els alumnes posen en joc les habilitats bàsiques de recerca, comprensió, cooperació, interpretació, síntesi i reflexió. 

5- També hi ha una tendència que ha arribat amb força a la societat i a les escoles, parlem de la intel·ligència emocional. Tenir habilitats emocionals és un tema decisiu a la vida. L’escola és un espai perfecte per practicar-les perquè vivim en comunitat i podem aprendre tots de tots i entre tots. Parlar d’emocions,sentiments, ètica, amb raonament obert i respectuós desenvolupa la persona en el sentit més humà i la prepara per una actitud positiva davant la vida.


Segurament hi ha molts més aspectes a valorar per millorar l’educació a les escoles però aquests 5 són bàsics per caminar endavant.
Seguim el viatge, seguim aquesta aventura!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada