"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dimarts, 17 de gener del 2012

La competència lectora, una clau per a l'aprenentatge


Us oferim una part de la conferència que va fer la professora Isabel Solé al MACBA a finals de desembre de 2011. Isabel Solé és Catedràtica del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona i una destacada experta en el tema de la lectura. Diu així:
El nivell de comprensió lectora segons diversos estudis d'avaluació (Consell Superior d'Avaluació de Catalunya 2011; Informe sobre alumnes de 4rt espanyols; Informe PISA a Catalunya) :
 • El 22% dels alumnes de Primària finalitzen aquesta etapa sense les competències lectores per superar l'ESO. 
 • El 20% dels alumnes de 4rt es troben al llindar baix de comprensió lectora.
 • Només un 4% dels alumnes de 15 anys es troben en el llindar superior de comprensió lectora i saben integrar fonts diverses no coherents. 
 • El 14% està al llidar baix.

Conclusions
Aquest sistema educatiu aporta una formació lectora de nivell mig amb un percentatge gens menyspreable de nivell baix.

Anàlisi del nostre sistema

 • No hi ha tradició d'ensenyar a llegir textos expositius i ensenyar a saber com interpretar-los.
 • La lectura està orientada a saber què diu el text i no a la lliure reflexió
 • Tendència a treballar de forma aïllada les diverses competències lingüístiques (llegir, escriure, escoltar, parlar).
 • A l'ESO, el Batxillerat i la universitat, falta control sobre allò que s'ha llegit i sobre errors de comprensió.

Com millorar la comprensió lectora?
 • Aprendre a llegir no ha de ser cosa de 2 o 3 cursos. No s'ha de circumscriure a les classes de llengua i al cicle inicial perquè d'aquesta forma no es motiva a que s'aprengui de forma autònoma al llarg de tota la vida. 
 • S'ha de formar al professorat i no s'ha de fer d'esquena al cos de coneixement que existeix. 
 • S'han de posar recursos materials i humans. 
 • Cal proposar objectius realistes per progressar i polítiques educatives amb ressò social que tinguin en compte la realitat del centre i del seu entorn. 
 • Cal fugir de la idea que la dificultat de la lectura és culpa de l'individu. No hi ha cap raó perquè cap infant no aprengui a llegir amb els recursos necessaris (materials i emocionals).

Font: http://eficienciaeducacio.blogspot.com/2011/12/la-competencia-lectora-una-clau-per.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada