"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

divendres, 3 de juny del 2011

I per què fer filosofia?

Aquest article ha estat publicat pel grup ICE, en aquest grup hi ha 2 companyes de l’escola la Carme i l’Adelina. Us agraïm el vostre treball de difusió pedagògica.
Ho podeu consultar a :

I per què fer filosofia?
Els infants de 3 a 5 anys estan construint i estructurant el llenguatge, tan lligat a la construcció del pensament.
Ara és un bon moment per generar uns bons hàbits de pensament crític, creatiu i ètic.
La filosofia, mitjançant el diàleg filosòfic, l’argumentació, les raons, les bones raons, ens permet cuidar el pensament i el llenguatge i ajudar l’infant a generar una opinió pròpia, a respectar les diferents veus dels companys, a qüestionar-les, a reestructurar-les i a retornar-les. Cal que prenguem consciència de la necessitat de ser rigorosos a l’hora d’expressar opinions, a l’hora de pensar.
Qui porta una classe de filosofia té clara la sessió: hauria d’estar estructurada a fi i efecte de treballar les habilitats de pensament, que l’aniran portant poc a poc a millorar-lo. Aquest pensament personal  es construeix a l’aula, entre totes i tots, i esdevé un pensament amb repercussió social, amb conseqüències en la nostra forma d’entendre el món i de relacionar-nos, en la nostra forma d’actuar.
Per la conferència d’obertura de la jornada vam comptar amb l’Angèlica Sàtiro, referent mundial en  Filosofia para Niños. Ella va fonamentar  la necessitat de fer filosofia.
Els tallers posteriors ens van fer viure, mitjançant l’art, la mitologia i el cinema, una sessió de filosofia.
Comunitat de Recerca de Ponent
Equip ICE Filosofia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada