"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

divendres, 23 d’octubre del 2015

EL PODER DEL REFORÇ POSITIU

Des del facebook de la Txell hem trobat aquest interessant article del blog de la Nati Begadà. Compartim les seves reflexions amb tots vosaltres. Diu així:

El reforç positiu és una eina molt potent de motivació per treballar amb els infants. En aquest article t’explicaré perquè i de quina manera pots aplicar-ho amb els teus alumnes.

Què és el reforç positiu?
Pots veure la definició sencera a la Wikipedia, a continuació en faig un petit resum:
Es diu reforçament el procediment mitjançant el qual l’aplicació d’un estímul (anomenat reforçador) fa que augmenti la probabilitat que una conducta es repeteixi en el futur.
Un reforç positiu és aquest reforçador que augmenta la nostra conducta perquè en actuar d’una determinada manera rebem alguna cosa que ens agrada. Se’ns concedeix  un premi o algun tipus de gratificació.

Perquè és útil el reforç positiu?
El reforç positiu és un estímul que fa augmentar la motivació i propicia que l’infant s’esforci per millorar el seu comportament. Quan reforcem un alumne fem que senti plaer i que inconscientment el seu cervell s’activi i canviï l’actitud.
És molt gratificant i agradable rebre mostres d’aprovació, ens fa sentir molt bé amb nosaltres mateixos i reforça alhora la nostra autoestima i seguretat.
Poso d’exemple el cas d’un infant que té molt problemes per fer una grafia clara i entenedora. Un bon reforç positiu potenciarà que l’infant s’esforci per millorar-la. En futures ocasions es tornarà a repetir la mateixa seqüència i la millora de l’infant serà evident en poc temps.

Avantatges d’utilitzar el reforç positiu
El reforç positiu potencia aspectes molt importants:
Fomenta conductes i comportaments positius.
Afavoreix la relació entre mestre-alumne creant una complicitat indispensable.
Reforça l’autoestima i autoimatge de l’alumne.
Potencia la motivació de l’alumne per treballar.
L’alumne està més motivat i per tant millora el seu comportament a l’aula.
Afavoreix l’esperit de superació.
L’alumne se sent valorat i té més bona predisposició per treballar.
L’infant se sent estimat i millora la relació i cooperació amb els companys.

Com pots reforçar positivament els teus alumnes?
El reforç positiu el pots fer de moltes maneres:
Amb una rialla.
Una paraula agradable.
Una mirada còmplice.
Una abraçada o un petó.
Un cop a l’espatlla ….

Cal que tinguis clar quin aspecte vols que millori l’infant i quina serà la millor manera de reforçar-lo positivament.
Cada infant voldràs que millori en un aspecte en concret:
Que millori el seu comportament i que estigui més atent.
Que participi més a la classe.
Que sigui més autònom i busqui solucions als problemes.
Que sigui capaç d’aixecar la mà i respectar el torn de conversa.
Que es relacioni correctament amb els companys.
Que sigui més polit/da i faci les feines més a poc a poc….

Quan tinguis clar quin aspecte vols que l’infant millori cal que pensis de quina manera pots reforçar-lo. Has de tenir en compte la manera de ser d’aquell infant i quin reforç positiu és el que ell més valorarà.
Per exemple un infant voldrà:
Una bona abraçada o un petó.
Un altre que facis un comentari en veu alta perquè ho sentin tots els companys.
Un altre que el puguis cridar per fer d’ajudant aquell dia.
Un altre amb una mirada còmplice ja en tindrà prou.
Un altre que comentis als pares que estàs molt content d’ell/a…

Entenem, doncs, que no hi ha un únic aspecte que podem reforçar positivament ni una única manera de fer el reforç positiu. Cal que tinguis molt clar l’infant amb el que estàs interaccionant, et plantegis un objectiu a treballar i descobreixis quina és la millor manera per connectar amb l’alumne/a ireforçar-lo positivament.

Què cal vigilar?
Hi ha una sèrie d’aspectes que cal evitar per aplicar correctament el reforç positiu:
Felicitar l’infant sense que aquest entengui el motiu de la felicitació.
No ser coherent ni constant i felicitar només a vegades.
Utilitzar un reforç positiu poc adequat o que no agradi a aquell infant.
Sobre exagerar el reforç positiu pot provocar que aquest perdi valor.
Felicitar en un moment en el que l’infant no s’ho mereix.
Deixar passar molt de temps entre que l’infant ha fet la conducta i el reforç positiu.
Felicitar constantment, pot provocar que el reforç positiu perdi efecte.
L’infant ha de tenir clar perquè se’l felicita i què se li ha valorat positivament. D’aquesta manera aconseguirem que vulgui reproduir la bona conducta per tornar a ser felicitat.

Conclusió
El reforç positiu és una valuosa eina per l’educació que fa que l’infant vulgui millorar. Pressuposa la superació d’un repte, la vivència positiva de l’esforç i la satisfacció d’agradar.
Malauradament estem més acostumats a renyar que no pas a felicitar. Donem per fet que els infants s’han de portar bé i han de fer bé les tasques. Això és així però, si ho donem tan per fet i no ho reforcem, sembla que no ho valorem. Quan fan les coses bé ho donem per normal i no felicitem, en canvi si que renyem quan un infant actua de manera incorrecta. Sembla que donem més importància al càstig que a la felicitació.
Però la felicitació té molt més valor pedagògic i ens permet aconseguir moltes més metes que no pas el càstig. Amb el reforç positiu el cervell de l’infant s’activa i la seva actitud canvia aconseguint tot el que es proposi.
Jo aposto MOLT pel reforç positiu. El faig servir molt i els resultats que n’obtinc em demostren, dia rere dia, que els infants motivats i amb expectatives de superar-se assoleixen més objectius dels que ni tu mateix et podries imaginar.

FONT: http://natibergada.cat/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada