"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

diumenge, 22 de febrer del 2015

ENTREVISTA A JORDI ADELL

La plataforma educativa TICHING ha entrevistat al professor universitari Jordi Adell, una institució en educació i TIC-TAC. Compartim amb vosaltres el contingut.

Primer de tot, què entenem per tecnologia educativa?
La tecnologia educativa és una branca de les ciències de l'educació, de la pedagogia, que tracta l'ús dels dispositius tecnològics, en el seu sentit més ampli.

Com podem millorar la qualitat de l'ensenyament mitjançant l'ús de les noves tecnologies?
Posant-les al servei de la bona pedagogia. He après que les noves tecnologies no fan bo o dolent a un professor, ja que aquestes, per si mateixes, pràcticament no serveixen per a res a les escoles.

Quina és la millor manera d'integrar les noves tecnologies a l'aula?
La millor manera d'integrar-és que els professors s'autoformin i que entenguin com funcionen i què poden canviar amb elles. L'essencial és que estiguin convençuts de l'enriquiment que els poden aportar. Si un professor considera que el que està fent ja és perfecte i que el currículum que tenim és suficient per preparar els nens i les nenes per aquesta societat, el normal és que no estigui motivat per introduir nous elements per a l'aprenentatge.

Es conformarà ...
Tot i això, cada vegada hi ha més professors convençuts que el sistema educatiu actual no respon amb suficient rapidesa a les demandes de l'entorn social i estan començant a incorporar la tecnologia a les seves aules.

Què implica aquesta incorporació?
Una altra manera de conèixer, de relacionar-se amb els temes, de plantejar l'aprenentatge a l'aula, més obert i més col·laboratiu. S'han d'enderrocar els murs de l'escola, no concebent els centres docents com a illes sinó com a nodes. Aquest és un canvi molt important de mentalitat que, encara que un creixent nombre de mestres ja ha fet, hi ha molts altres que encara no, com tampoc ho ha fet l'administració.

Per què creu que l'administració no ha fet aquest canvi de mentalitat?
Tenim una administració educativa que enyora el passat, ja que amb les noves lleis intenten tornar a les matèries bàsiques, al currículum ple de continguts i segueixen pensant que una persona educada és una persona que posseeix molt coneixement.

Què hem d'entendre per una persona educada?
En la societat de la informació, una persona educada és aquella capaç de continuar aprenent quan necessita adquirir coneixements i que el segueix fent no només al llarg de la seva vida sinó també a l'ample. És a dir, l'educació ja no només té lloc en les institucions educatives sinó que cada vegada hi ha més llocs des dels quals és possible accedir al coneixement i a processos de formació.

Què hauria de fer l'administració en aquest sentit?
Repensar l'escola globalment, replantejar el currículum de dalt a baix i reflexionar sobre els fins de l'educació. Jo crec que aquesta administració està construint un país amb un sistema educatiu de cambrers i paletes.

Com li agradaria que fos el currículum educatiu?
Hauria de ser més curt, sense tants continguts. M'agradaria que quan els nens i nenes acabessin l'educació obligatòria no odiessin llegir per culpa d'haver embotit la literatura i forçat a llegir llibres que no els motiven.

Interessant ...
També crec que hauríem de replantejar els nostres mètodes. Amb un 30% de fracàs escolar a Espanya, caldria reflexionar sobre si la metodologia que utilitzem és la correcta, si la pedagogia de l'esforç no caldria deixar-la de banda i pensar en maneres alternatives de fer les coses. I, finalment, hauríem de millorar considerablement la formació inicial del professorat.

En quin sentit s'hauria de millorar la seva formació?
Hem de tenir en compte que un professor no ha de ser algú que sap únicament d'una assignatura, sinó que ha de conèixer la matèria, estimar i ser capaç de transmetre aquest gaudi. El bon mestre és el que sap ensenyar i ajuda a aprendre els alumnes.

Poden les tecnologies ajudar-los a ensenyar?
Jo crec que sí, ja que els permeten obrir els seus horitzons. Sense aquestes els docents estan molt limitats al seu centre educatiu, a la seva aula i al seu llibre de text. A més, amb elles, troben professors que tenen els seus mateixos problemes. Una comunitat de pràctica, en la qual poden compartir experiències, preguntar dubtes, aprendre bones pràctiques ...

I als alumnes quins avantatges els aporten?
Amb l'adequat conjunt de competències, aquestes tecnologies els permeten aprendre el que vulguin. Poden aconseguir els seus propis objectius, poden veure visions contraposades a les que els dóna el sistema educatiu, ampliar el que els diuen els seus mestres, alfabetitzar en la lectura i en l'escriptura de múltiples formats ...

Per tant, atorga una gran transcendència a eines com Tiching.
Aquest tipus de plataformes compleixen una funció fantàstica que és la d'afavorir el desenvolupament professional dels docents. En un món en el qual podem accedir a tanta informació, la classificació que ofereix aquest tipus d'eines ajuda a no perdre el temps per trobar els continguts més adequats. També permeten als docents treballar en equip i no estar aïllats.

Com han estat sempre ...
Els docents, a diferència d'altres col·lectius professionals, no acostumen a comptar i compartir el treball que realitzen. El professor desenvolupa una tasca molt rellevant, però sovint no li atorga la importància que es mereix i no s'atreveix a divulgar més enllà de l'aula. Canviar aquesta mentalitat costarà molt, però precisament per aquest motiu, és important que els professors comencin a adquirir aquestes pràctiques des de la universitat.

FONT: TICHING 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada