"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dissabte, 27 d’octubre del 2012

PRIMER ... el primer!

Això és el que fan en aquesta Ikastola basca. La Neus, una companya, va assistir a una xerrada educativa i m'ha enviat aquest interessant recull, aprofito per agrair-li l'aportació que ens ha fet i que ara podem compartir plegats.

Les dues claus de la competitivitat: desenvolupament personal i emocional, gestió d’excel·lència.
Maria Teresa Ojanguren
Lauxaeta Ikastola
http://www.lauaxeta.net/index.php/es/

Descripció de l’escola
L’escola Lauxaeta és una cooperativa de famílies. És confessional però no religiosa i plurilingüe. Tenen 1306 alumnes. Tenen un lema: El desenvolupament personal per a construir societat. Pedagògicament van fer una reflexió sobre el seu model educatiu prenent bases psicològiques de referència. Com a model de gestió, usen el sistema EFQM.

Idees clau
→ Tots els centres destaquem per alguna cosa. Cal buscar les coses "exitoses”, les coses que es fan especialment bé. Es tracta de centrar el punt de l’excel·lència.
→ En el seu Projecte educatiu, la persona està en l'eix del centre. Destaquen per l'acompanyament en el desenvolupament dels alumnes i el seu itinerari de vida.
→ En el seu Projecte educatiu es proposen reptes diversos. En els continguts més transversals cerquen descriptors que permetin verificar el seu assoliment.
→ Defugen del terme educació integral. Cal definir-lo i acotar-lo. Per aquesta escola el desenvolupament personal és: Expressar-se, treballar en equip, empatitzar, fixar-se objectius (relacionat amb l'autonomia) , aprendre a aprendre.
→ Fan un exercici de cercar quin tipus d'activitats els ajudarà a desenvolupar els seus punts forts.


Com treballen?
Educació emocional
Expressió i comprensió d'emocions. Des de ben petits treballen “Els cercles dels sentiments”. Posar paraules a les emocions. És una rutina que fan diàriament i es converteix en un automatisme. Aquesta dinàmica va creant una cultura en el centre. “El racó de pensar”. En totes les aules hi ha un espai que serveix per a relaxar-se i centrar-se, autoobservar-se, reflexionar, prendre decisions. Parlen de reciclar
emocions.

A secundària hi ha un espai de reciclatge d'actituds: transformar una actitud negativa en una positiva. És una sala amb sofà, llibres d'autoajuda,... A la sala hi ha un professor de guàrdia. El professor s'ofereix per ajudar però no força res. El noi o noia van allà per a reflexionar. Van pensar que els alumnes en farien abús, que aprofitarien per sortir de classe, però no ha estat així. Els funciona molt bé.
Treballen amb “Cariñogramas”. És un sistema de missatgeria. Cal ensenyar els alumnes a fer missatges positius: felicitar, agrair,...
Educació per a la convivència
Hi ha comissions de convivència d'aula. Són comissions d'alumnes. Tenen la missió d’observar, felicitar, ajudar a reciclar actituds. Realitzen:
-Reciclatge d'actituds-accions reparadores (materials i relacions)
-Informes d'aula (taules d'observació i reciclatge)
-Contractes i fulls de compromís.


Interdisciplinarietat. Multidisciplinarietat
Realitzen un projecte interdisciplinari per curs. Des de 3r de primària fins a 4t d'ESO. Es trenca de l'organització basada en l'aula. Es proposen problemes reals: L'aigua, energies renovables, inmigració, sectors laborals, salut, ciutat, la comunitat i el municipi.
Per a que el treball sigui realment efectiu cal que el sistema d'avaluació estigui ben estructurat. “Digue'm com avalues i et diré com treballes”.


Segueixen el principis d’avaluació de Gullickon.
El professorat ha arribat a una sèrie d’acords:
- 18 subcompetències comunes per trimestre (avaluació transversal)
- Descriptors específics consensuats per departaments i nivells.
- Ponderacions comunes per a cada subcompetència.
- Consens sobre tipus d'instruments d'avaluació.
- Qualificació quantitativa de cada assignatura.
- Acords d'aplicació: tots els nivells i totes les assignatures.
- Hi ha uns indicadors que els avalua tot el professorat "Estándares de evaluación" ho fan per "decreto ley" perquè són els clau de la identitat d'aprenentatge del centre. I ho fan tots.


Sistema de gestió
L'eficàcia i l'eficiència són importants. Reptes:
- Gestió per processos.
- Orientació als resultats. Els indicadors clau o de supervivència: matriculació, compliment de pressupost, resultats acadèmics. En relació a la selectivitat,
la dada clau no és el percentatge d'aprovats en relació als presentats sinó en relació als matriculats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada