"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

divendres, 18 de març del 2011

Recursos educatius per totes les etapes

L’ARC (Aplicació de Recobriment Curricular) recull propostes d’activitats, seqüències didàctiques i recursos, que enllacen directament amb el currículum de les àrees de matemàtiques, llengües, ciències naturals, ciències socials i tecnologia. Les necessitats generades pel programa EduCat1x1 fan que actualment les propostes didàctiques es concentrin en el primer cicle de l’ESO, si bé la intenció és donar un servei homogeni a totes les etapes i àrees.

L’ARC s’ha creat i es gestiona des dels CESIRE, Centres de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa del Departament d’Ensenyament.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada