"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

divendres, 25 de febrer del 2011

Reflexions de l'escola del futur


La Federació de moviments de renovació pedagògica de Catalunya ha realitzat un document de reflexió sobre el futur educatiu. La nostra companya Irene Mayoral ens ha facilitat l'accés al document . Us en fem arribar una síntesi.

EL REPTE DE L’ÈXIT EDUCATIU PER A TOTHOM

Eixos bàsics de les accions prioritàries

El professorat.

Cal recuperar la confiança en el professorat. Ens cal cercar la professionalitat, el benestar docent i l’actuació ètica que condueixi al compromís. L'educació al nostre país necessita potenciar l'autoreflexió del professorat. La formació de mestres i professors/es és una qüestió bàsica per poder afrontar els reptes que té l’educació, tant la inicial com la continuada, amb estreta relació entre teoria i pràctica per conèixer a fons la professió.

· Cal una transformació profunda en les persones que duen a terme la formació inicial i continuada del professorat en coneixement de l'aula i el centre, en experiència laboral, en metodologies de treball, i en continguts. S’ha de procurar que siguin coneixedores i coneixedors a fons de la quotidianitat del sistema educatiu.

· Cal una acurada selecció de centres educatius que acullin l’estudiantat en pràctiques i fer-ne un adequat seguiment.

· La introducció de les noves tecnologies a l’aula s’ha de fer acompanyada d’unes eines didàctiques que preparin per a l'entorn digital. Calen uns materials adaptables en funció de les necessitats de l’alumnat.

· Cal acompanyar els claustres docents ajudant-los a constituir-se en comunitats que gestionen la seva formació. Promoure la visibilitat i l'intercanvi de bones pràctiques educatives.

· Cal detectar els elements clau del procés d’aprenentatge a l’aula des de la perspectiva de l’aprenent, des de la perspectiva de l’aprenentatge al llarg de la vida, per avançar amb uns criteris rigorosos en la direcció adequada en totes les aules catalanes, des de la diversitat de realitats escolars i contextuals del país.El centre educatiu, motor de la qualitat

El realment important és el que passa a l’aula i al centre educatiu. Amb aquesta premisa, l’autonomia esdevé un element qualitatiu, en el sentit que el veritable agent de l’autonomia ha de ser la comunitat educativa

El currículum

· Cal una revisió profunda del currículum, a partir de la reflexió i comptant amb la participació social, alleugerir la quantitat de continguts que abarca per tal de seleccionar les competències bàsiques i els coneixements fonamentals.

· L’avaluació és necessària per a la regulació dels aprenentatges. És necessària tant a nivell intern del centre com extern. Cal desenvolupar una cultura de l’avaluació entesa com a instrument per a la millora continuada.
L’autonomia de centre

· En el marc de l’autonomia curricular s’ha de decidir quines altres competències i sabers complementen el currículum bàsic per tal que l’alumnat pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats.

· La biblioteca escolar i el programa puntedu creiem que, amb totes les dificultats d’aplicació, ha estat un instrument important per a l’aprenentatge i la cultura, per al foment de la lectura i la recerca d'informació, que val la pena tenir en compte i potenciar.

· En el marc organitzatiu s’ha de permetre que el centre articuli l’organització d’acord amb el seu projecte educatiu. Les decisions importants quant a les normes de funcionament han d’estar treballades i acordades amb l’equip directiu, consell de direcció, claustre i consell escolar de centre.

· La relació família – escola és clau per fer efectiva la coresponsabilitat i coherència educativa.
poder disposar dels recursos necessaris i específics per dur a terme el seu projecte educatiu.

· La renovació pedagògica i la innovació educativa s’han de fer efectives des del seu espai natural: l’aula, el centre o la coordinació de centres.

Educació i territori

El nostre concepte d’educació va mes enllà de l’horari escolar, creiem que el centre educatiu ha d’estar obert a l’entorn. El seu projecte educatiu ha d’incloure la interacció amb entitats, institucions i persones que poden acompanyar el procés educatiu de l’infant, jove o adult creant un espai de vida ciutadana i d’educació de valors democràtics.

Un document per pensar-hi i per anar reflexionant sobre el nostre propi futur amb calma, amb il·lusió i amb molta practicitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada