"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dimarts, 15 d’abril del 2014

COM FER INNOVACIÓ A L'ESCOLA?

A la web  ESCUELA 20.COM hem trobat 10 consell per fer propostes innovadores a l'escola. Diu així:  1. Passar de "fer projectes" a l'Aprenentatge Basat en Projectes :  l'ABP és el millor mètode que existeix actualment per combinar la investigació amb l'avaluació i la rendició de comptes : integra'l al teu repertori
  2. Conceptes vs Fets : cal superar la necessitat d'aprendre coses memoritzades mecànicament . Hauríem de planificar i organitzar al voltant de conceptes, utilitzant coneixements i recursos que permetin la comprensió de la idea i la lògica interna de la mateixa .
  3. Distingir les idees clau i la informació crítica : òbviament , per innovar cal "saber" coses , calen coneixements. El que cal , també , és trobar el just mitjà entre la recerca de l'alumnat i la instrucció directa del docent .
  4. Habilitats i coneixements , junts : al costat d'aquests coneixements que sí que són necessaris , hem de fomentar l'aprenentatge de diverses habilitats crucials : el treball col·laboratiu i cooperatiu , el pensament crític , & c .
  5. Formar equips : encara que el treball col·laboratiu ( en grup ) sigui importantíssim , el treball en equip ( cooperatiu ) també ho és . L'estudiantat ha d'aprendre a treballar en conjunt , assignació de rols , ètica de treball , avaluació i autoavaluació , interacció , protocols de comunicació , autocrítica ...
  6. Reflexió : hi ha eines per facilitar, precisament , la reflexió sobre els problemes que plantegem a l'alumnat a les aules , compartir idees , buscar solucions i solucions divergents : BigThink i el VisibleThinking Routines desenvolupat en el Project Zero de Harvard són dos bons exemples
  7. Creativitat : per innovar cal desenvolupar la creativitat . Els jocs lúdics , exercicis visuals o la gamification ( ludificació ) pot ser usat fàcilment a les aules
  8. Premiar el descobriment : hem de reconèixer explícitament en l'avaluació el domini de la informació adquirida per cada alumne o alumna , amb el sistema de recompenses especificat amb l'ús de rúbriques .
  9. Torna sobre les anteriors lliçons : els terminis i les restriccions del currículum que ens imposa l'Administració ens força a passar ràpidament a la següent unitat didàctica i , de vegades , les anteriors van quedant en l'oblit . Cal intentar tornar-hi per poder " ancorar " aquests aprenentatges i la comprensió de cada tema . "No hi ha innovació sense remugar "
  10. Innova tu mateix / a : la voluntat de fracassar , el risc de resultats difusos fora de les mesures estandarditzades i la valentia per fer front als defensors de l'ensenyament més tradicional també l'has tenir tu , no només el teu alumnat.

FONT: 10 maneres d'ensenyar la innovació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada