"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dimarts, 19 de novembre del 2013

MILLORAR LA COMPETÈNCIA ORAL?!?!

Els mestres sempre tenim l'obligació de preguntar-nos per aquells aprenentatges que realment ajudaran als nostres alumnes a ser prou hàbils i a desenvolupar-se autonomament en el futur.
Des de fa uns anys molts mestres fem una crida en favor de la "gran oblidada" del currículum, dels llibres, de les proves de competències bàsiques , dels horaris escolars... parlem de la competència oral. I ens preguntem:

És fonamental en la vida personal? 
I en la professional... un fuster, una metgessa, una carnissera o un arquitecte la necessitaran?
Per quina raó té poca presència a les escoles?
Per què no està ben sistematitzada a les escoles?
Per què no l'ensenyem des de ben petits?
Hem d'esperar als treballs de síntesis o de recerca de l'ESO i Batxillerat?
Es pot seqüenciar des d'infantil?
Es pot ensenyar d'una manera natural, propera i motivadora?
Pot formar part dels continguts del currículum i fomentar bons aprenentatges?

Ja veieu... quant pensament genera el debat al voltant de la competència oral. Només us diré que les escoles que aposten per treballar-hi i per millorar-la descobreixen un camí sense retorn. Us animem a plantejar-vos  què (contingut i motivació), com (pautes, recursos i metodologia), quan (temporalització), on (àrea i horari)... el resultat us assegurem que us arribarà a sorprendre perquè "enganxa" molt als alumnes.

Un exemple pràctic per demostrar que és possible el trobem al Col·legi Maristes Montserrat de Lleida on desenvolupem un projecte de competència oral anomenat EN PARLEM . El projecte gestiona la coordinació vertical de la competència oral des del 2n cicle d'infantil fins a primària,  amb alumnes dels 3 fins als 12 anys. Us deixem una breu explicació i un interessant apartat de conclusions redactat pel professorat de l'escola.

Tipus d' experiència
El projecte EN PARLEM és una proposta de gestió i coordinació de la competència oral des dels 2n cicle d’infantil (P3) fins acabar l’etapa de primària. Aquest projecte representa un important treball en equip de tots els professionals, una consensuada organització metodològica, un bon seguiment dels alumnes i la implicació de les famílies.
La proposta que s’acaba consensuant a l’equip pedagògic d’infantil i primària recull que cada trimestre del curs els alumnes realitzaran com a mínim una exposició oral o conferència davant del grup classe. Al 1r, 2n i 3r cicle de primària realitzaran més exposicions perquè també es faran des de l’àrea de llengua castellana. Les pautes bàsiques seran:
-       Les propostes per exposar seran emmarcades en contextos psicoafectius a infantil ( la meva joguina preferida, l’ofici del pare o de la mare, la meva habitació,…) i en contextos significatius o de coneixement a primària (un lloc especial, un personatge històric de Catalunya,  mesures d’estalvi energètic,..).
-       Els alumnes disposaran de pautes clares i material de suport que els ajudin a estructurar correctament l’activitat.
-       Informarem a les famílies abans de cada exposició, enviarem informació concreta de l’activitat cada cop que el seu fill/a exposi a l’aula.
-       Explicarem, als alumnes, els criteris per realitzar correctament l’activitat. I ens servirem dels bons models perquè entre iguals aprenguin bones pràctiques.Conclusions

"Més important que allò que dius és com ho dius", va dir Aristòtil.

El projecte EN PARLEM parteix de la necessitat i del fet de veure que l’expressió oral és una eina indispensable per al desenvolupament de la persona a tots els nivell, a nivell de pensament individual perquè ajuda a estructurar i integrar coneixements i sobretot a nivell interpersonal perquè el fet de ser competent en aquest sentit facilita la relació i bona comunicació humana i professional.

La primera conclusió observable del projecte EN PARLEM és la motivació dels alumnes. Molts educadors consideren que la motivació és una de les claus a l’hora de presentar aprenentatges. La motivació està relacionada amb estats interns que dirigeixen l'organisme cap a objectius determinats, són els impulsos que mouen a la persona a actuar. Aquest terme està relacionat amb la voluntat i l’interès dels alumnes.
Einstein també va dir: “Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, l'electricitat i l'energia atòmica: la voluntat”.

L’equip de mestres d’infantil i primària de l’escola valorem un abans i un després en la realització d’aquest projecte de competència oral. Com a tradició a l’escola sempre s’han realitzat moltes activitats d’expressió oral però la "gràcia" del projecte està en el fet de viure les activitats d’expressió oral com un repte personal per part de l’alumne que té a la vora el seguiment de l’escola i el recolzament de les famílies. D’alguna manera els alumnes perceben que família i escola donen molta  importància a aquestes activitats.

Un altre valor afegit és que les activitat d’expressió oral s’han pautat a nivell vertical des dels 3 anys fins als 12 sistematitzant el procés de manera gradual i adaptant-lo a les diferents edats. Això ha suposat un salt qualitatiu en quan a estructura i habilitats relacionades amb la competència oral en la nostra escola.


Les avaluacions acostumen a ser molt positives perquè els alumnes demostren molt esforç i dedicació. També han ajudat als nostres alumnes a interpretar els aspectes essencials a l’hora d’exposar en públic i a interioritzar el procés d’una bona presentació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada