"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dimecres, 25 de setembre del 2013

PER UNA LLEI... EDUCATIVA COM CAL!Davant la proposta de LOMCE, la CCAPAC ha fet públic el manifest Exigim  consens i estabilitat per a l’educació, que trobareu a la seva web  (www.ampas.cat).

Us encoratgem a participar i fer ben visible aquesta campanya projectant l’àudiovisual a les reunions d’inici de curs amb els pares i mares i enllaçant-lo a les vostres webs. 

També difonent el manifest i el cartell entre tota la comunitat educativa de l’escola o fent l’adhesió formal al manifest des dels òrgans de govern del centre (a través de l’enllaç web). 
El manifest exposa:
Davant la proposta d’una nova llei orgànica per regular el sistema educatiu que promou el govern de l’Estat, la CCAPAC, en representació de les mares i pares d’alumnes de les 403 escoles cristianes de Catalunya, on s’hi eduquen més de 255.000 alumnes

MANIFESTEM:
1. Que com a mares i pares volem participar en les grans decisions que afecten el sistema 
educatiu en què els nostres fills s’han de formar, així com sumar d’una manera coherent els 
nostres esforços als de tota la comunitat educativa.
2. Que l’ordenament jurídic de l’educació s’ha de fonamentar en la llibertat, el respecte a la
pluralitat d’iniciatives i opcions educatives, l’equitat en l’atenció als alumnes i en la defensa de 
la cohesió social.
3. Que observem amb preocupació que, en el període democràtic iniciat amb la Constitució de 1978, s’han promulgat 6 llei orgàniques sobre educació, cosa que ha provocat canvis constants i rellevants en el sistema educatiu i l’ordenació acadèmica. Un ritme de canvis difícil d’assumir i que ha generat incertesa i desconcert entre tots els sectors de la comunitat educativa i un evident perjudici a l’educació dels nostres fills i filles.
4. Que l’estabilitat normativa sobre el sistema educatiu és un element necessari per a una 
educació de qualitat i que això es demostra en les anàlisis comparades de resultats entre 
diferents països.
5. Que l’estabilitat normativa només pot ser fruit d’un diàleg constructiu amb tots els sectors de la comunitat educativa i d’un ampli consens polític en l’aprovació de les lleis.

És per tot això que, 
EXIGIM:
1. Un diàleg previ amb tota la comunitat educativa abans de qualsevol reforma legal important.
2. L’exclusió de l’educació i les seves normes bàsiques del joc polític partidista, de manera que es procuri el màxim consens que permeti donar un recorregut de llarg abast a aquestes normes.
3. Una estabilitat normativa del sistema educatiu que permeti la millora continuada de la qualitat en l’educació des de cada escola.
4. Un respecte a la singularitat dels trets diferencials del nostre país, en especial de la llengua, 
com a element per potenciar la integració i la cohesió social.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada